Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali
Vă aflaţi aici > Pagina de start > Ştiri > Cu 130 de miliarde de EUR sub formă de investiții de calitate, politica de coeziune este indispensab...
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Ştiri
Cu 130 de miliarde de EUR sub formă de investiții de calitate, politica de coeziune este indispensabilă pentru toate regiunile UE

Președintele Markkula: „După încheierea lucrărilor ample de pregătire, regiunile și orașele UE pot trece la viteza de croazieră în efectuarea investițiilor. Peste 500 de planuri adaptate la nevoile constatate pe teren oferă un întreg evantai de posibilități reale pentru cetățeni și IMM-uri.”

Conform unui raport recent al Comisiei Europene, utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) a cunoscut o puternică accelerare: 20% din resursele totale au fost alocate deja unor proiecte definite la nivel național și regional. Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază impactul unic al politicii de coeziune asupra vieții cetățenilor UE și încurajează Comisia și statele membre să sprijine în mod activ punerea în aplicare a celor 533 de programe operaționale.

 

Ca reacție la publicarea, la 20 decembrie, a unui raport privind punerea în aplicare a fondurilor ESI, președintele CoR, dl Markku Markkula, a subliniat că „normele pentru noua generație de fonduri structurale și de investiții sunt foarte exigente pentru regiuni și statele membre. Dar obținerea unei creșteri economice prin intermediul fondurilor ESI trebuie să continue să fie o prioritate, deoarece ele ne oferă posibilitatea să răspundem provocărilor majore ale Europei, de la migrație și capitalul uman, până la energie, inovare și dezvoltarea infrastructurilor noastre. Ceea ce face ca politica de coeziune să fie unică și de neînlocuit este nu numai amploarea ei: 638 de miliarde de euro până în anul 2020 – împreună cu cofinanțarea națională –, ci și faptul că, datorită eforturilor și abordărilor inovatoare ale regiunilor , ea reușește să răspundă nevoilor reale și posibilităților de la fața locului. De aceea suntem în favoarea unui sprijin descentralizat al UE și de aceea încurajăm mobilizarea tuturor nivelurilor de gestionare și o utilizare inteligentă a resurselor disponibile.”

 

Michael Schneider (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri europene al landului Saxonia-Anhalt și raportorul CoR privind viitorul politicii de coeziune după 2020, a precizat că: „având în vedere complexitatea regulamentului și adoptarea târzie a actelor legislative pentru perioada 2014-2020, accelerarea procesului de selectare a proiectelor este o veste bună. Experiența dobândită în această etapă va contribui la îmbunătățirea și simplificarea politicii de coeziune după 2020, căutându-se un echilibru mai bun între necesitatea de a atinge obiective comune și flexibilitatea necesară pentru a valorifica potențialul specific al fiecărei regiuni”.

 

Avizul CoR privind viitorul politicii de coeziune după anul 2020 va fi dezbătut în cadrul ședinței în afara sediului a Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER), prevăzută să aibă loc la data de 2 martie, la Varșovia, urmând a fi adoptat în luna mai.

 

Persoană de contact:
Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Tel. mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

Informaţii pe această temă