Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali
Vă aflaţi aici > Pagina de start > Ştiri > COP21: Succesul acordului privind schimbările climatice depinde de capacitatea de acțiune a autorită...
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Ştiri
COP21: Succesul acordului privind schimbările climatice depinde de capacitatea de acțiune a autorităților locale

Pentru ca noul acord global privind schimbările climatice să-și atingă scopul, autorităților locale trebuie să li se dea posibilitatea de a acționa astfel încât să accelereze eforturile guvernelor naționale de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Acordul trebuie să menționeze explicit rolul orașelor și al regiunilor și să asigure un sprijin corespunzător, inclusiv prin finanțare. Pentru a împiedica creșterea temperaturii cu 2°C, este vital să se instituie obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și angajamente financiare anuale în valoare de 100 de miliarde USD. Acestea sunt propunerile pe care le-au făcut astăzi membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR), cu numai două luni înainte de conferința privind schimbările climatice de la Paris.

 

În pregătirea Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP21), CoR – Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – este hotărât să sprijine poziția UE în vederea realizării unui acord global ambițios și cu caracter obligatoriu. În declarația sa de la Bruxelles, președintele CoR, dl Markku Markkula , a salutat proiectul de text de negociere publicat la 6 octombrie: „Guvernele naționale nu pot face față singure schimbărilor climatice; este nevoie ca sectoarele industriale, societatea civilă, universitățile și autoritățile locale să lucreze în strânsă cooperare. Proiectul de acord pare promițător în acest sens, deoarece face trimitere în mod explicit la autoritățile locale și regionale. Solicităm tuturor părților să mențină aceste trimiteri”.

 

Comisarul pentru politici climatice și energie, dl Miguel Arias Cañete , care a participat la dezbaterea raportului CoR privind COP 21, a declarat: „Până în prezent, 149 de participanți la COP, reprezentând aproape 90% din sursele de emisii din lume, și-au anunțat contribuțiile pe care preconizează să le aducă la reducerea emisiilor. Acesta este semnalul clar al existenței unei intenții colective de a face din conferința de la Paris un punct de cotitură către o nouă eră a economiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistente la schimbările climatice. Acordul de la Paris este important pentru fiecare cetățean al fiecărei țări din lume. Din acest motiv, UE nu se va mulțumi cu orice rezultat.” Comisarul a adăugat: „Orașele și regiunile se află în centrul eforturilor noastre de a combate schimbările climatice. Ele constituie și frontul pe care putem câștiga această luptă atât de importantă. Orașele și regiunile europene sunt cele mai ambițioase atunci când este vorba de obiective privind clima și energia.”

 

Puternica ambiție în acest sens a fost demonstrată odată cu adoptarea raportului elaborat de dna  Annabelle Jaeger, membră a Consiliului Regional Provence-Alpi-Coasta de Azur: „Știm că angajamentele actuale de reducere a emisiilor după anul 2020 nu vor fi suficiente pentru ca încălzirea globală să rămână sub 2°C”. Prin urmare, îmi face plăcere să constat că orașele și regiunile din UE sunt gata să contribuie la depășirea obiectivului stabilit pentru 2030, acela de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Poziția pe care o adoptăm astăzi demonstrează că orașele și regiunile sunt unite în intenția de a reduce emisiile cu 50% și de a crește cota energiei din surse regenerabile și eficiența energetică cu 40% până în 2030” a declarat dna Jaeger.

 

În afară de angajamentele recente, este necesar ca COP să își propună ținte ambițioase și în privința calendarului acțiunilor. În consecință, CoR sprijină includerea în acordul privind clima de la Paris a unor angajamente pe perioade de cinci ani și a unor cicluri de revizuire. Pe termen lung și pe baza celor mai sigure scenarii climatice ale ONU, CoR solicită UE să sprijine obiectivul de a atinge neutralitatea în materie de emisii de dioxid de carbon în 2050.

 

De asemenea, CoR insistă pentru angajarea unei finanțări corespunzătoare, care să țină seama de vulnerabilitatea țărilor în curs de dezvoltare, și solicită tuturor țărilor dezvoltate și emergente să angajeze noi resurse financiare, astfel încât, până în 2020, să se poată atinge totalul anual de 100 de miliarde USD, necesar pentru aplicarea acordului privind clima. În acest sens, CoR propune modalități noi, mai sistematice, de generare a resurselor financiare, cum ar fi utilizarea veniturilor obținute pe piața europeană a emisiilor de dioxid de carbon. COR solicită ca orașelor și regiunilor să li se asigure un acces mai ușor la principalele fonduri globale legate de climă (de exemplu, Fondul verde pentru climă, Fondul global de mediu), inclusiv acces direct pentru autoritățile locale din țările în curs de dezvoltare cele mai vulnerabile.

 

Informații suplimentare:

Către încheierea, la Paris, a unui acord global privind clima - proiect de aviz al CoR

Galerie foto

Informaţii pe această temă