Migrația este subiectul principal pe ordinea de zi a reuniunii Adunării autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană

Migrația va reprezenta principalul subiect de dezbatere al liderilor regionali și locali din UE, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Balcani cu ocazia reuniunii anuale a Adunării autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM), care se va desfășura la Malta, la 22 și 23 februarie.

 

Prima zi a acestei reuniuni va fi consacrată unei conferințe pe tema migrației, în cadrul căreia guvernatorilor și primarilor li se vor alătura funcționari de nivel național, reprezentanți ai Preşedinţiei Consiliului UE, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Serviciului European de Acțiune Externă pentru a dezbate cauzele profunde ale migrației provenite din Africa, primirea migranților și integrarea acestora.

 

Reuniunea va adopta și recomandări pentru acțiuni pe care membrii ARLEM ar dori ca statele membre ale UE și țările terțe să le întreprindă pentru a limita schimbările climatice, a stimula o tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a susține cooperarea transmediteraneeană. Recomandările în materie de energie și de combatere a schimbărilor climatice au fost elaborate de către primarul capitalei Marocului, Rabat, dl Mohamed Sadiki, iar președintele Regiunii Sardinia, dl Francesco Pigliaru, a deschis calea propunând idei cu privire la modul în care ar putea fi dezvoltată cooperarea în regiunea mediteraneană .

 

Reuniunea va acorda o atenție deosebită modului în care regiunile și orașele pot ajuta orașele Libiei să furnizeze servicii publice, în ciuda crizei politice actuale din această țară. Ultima sesiune plenară a ARLEM, care a avut loc la Nicosia în ianuarie 2015, a condus la o inițiativă – finanțată de UE – de împărtășire a cunoștințelor și a experiențelor cu autoritățile locale și regionale din Libia. În cursul anului trecut, inițiativa s-a axat pe gospodărirea apei, deșeuri, asistența medicală primară și finanțe, precum și pe competențele administrative generale, iar o serie de oameni politici și funcționari libieni au efectuat vizite de studiu în Nicosia (Cipru), Flandra (Belgia), Murcia (Spania), Vila Real (Portugalia) și Malta. În Libia, primarul orașului Tripoli, dl Abdelrauf Beitelmal, a fost forța motrice a cooperării pe care dna Federica Mogherini, responsabila cu politica externă a UE, a descris-o ca pe un exemplu de „diplomație a orașelor la superlativ”.

 

ARLEM a fost înființată în 2010 de Comitetul European al Regiunilor (CoR) pentru a încuraja o cooperare mai strânsă între regiunile și orașele din zona mediteraneeană. Accentul pe migrație reflectă prioritățile definite de Malta, care, începând cu 1 ianuarie, deține președinția semestrială a Consiliului UE, și dezvoltă o temă care s-a aflat în centrul a numeroase dezbateri în cadrul ARLEM de la înființarea sa.

 

Contact:
PresseCdr
PresseCdr@cor.europa.eu

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele UE. La cerere, puteți să obțineți detalii cu privire la datele dvs. cu caracter personal, să rectificați datele inexacte sau incomplete sau să solicitați ștergerea datelor dvs. din lista noastră de corespondență.

 

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteți trimite la PresseCdr@cor.europa.eu . De asemenea, puteți contacta prin email responsabilul cu protecția datelor din cadrul CoR, la adresa data.protection@cor.europa.eu. În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți, de asemenea, dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD): http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.