Antreprenoriatul, o ṣansă pentru tinerii din Europa

La mijlocul lunii noiembrie a.c., preṣedintele preşedintele consiliului Consiliului judeṭean Judeṭean Harghita, dl Borboly Csaba, a participat, reprezentându-l pe preṣedintele preşedintele Comitetului European al Regiunilor, la evenimentul reṭelei reţelei europene ELISAN ṣi şi al Uniunii Regionale a Municipalităților din Attica (PEDA) „European Conference on Youth Self-Employment”. Manifestarea la care au participat reprezentanṭi ai instituṭiilor europene, dar ṣi aleṣi locali/regionali ṣi experṭi a avut în prim-plan ṣomajul în rândul tinerilor europeni devenit o provocare majoră la nivel comunitar, respectiv rolul autoritătilor publice ṣi entităṭilor private în a găsi soluṭii adecvate.

Cu acest prilej, dl Borboly Csaba declara: „Este nevoie ca în domeniul educației să se creeze un fel de cultură antreprenorială, care să contribuie în rândul tinerilor la dezvoltarea unui spirit antreprenorial încă din timpul școlii... în calitate de membru al Comitetului Regiunilor și raportor pe tema „Punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)”, alături de importanța deosebită a educației antreprenoriale, aș dori să subliniez rolul autoritătilor regionale și locale în ceea ce privește angajarea ca independenṭi a tinerilor. Trebuie să luăm măsuri la nivel local, în vederea îmbunătățirii coordonării locale pentru a-i sprijini pe tinerii care desfășoară activități independente.”

Preṣedintele consiliului judeṭean Harghita a menționat, totodată, că sprijinirea tinerilor antreprenori poate fi o modalitate eficientă în vederea combaterii exodului de creiere, fenomen cu care se confruntă țările din Europa de Est. Aceasta poate reprezenta și o rezolvare a situației actuale de pe piața forței de muncă, unde procentul tinerilor șomeri este în creștere, la fel ca și cel al tinerilor necalificați. Dl Borboly consideră că în primul rând este nevoie de impulsionarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din mediul rural, datorită faptului că agricultura oferă un potențial ridicat și cunoștințele din acest domeniu sunt stăpânite de mulți încă din timpul copilăriei, un impuls din afară fiind suficient pentru demararea unei afaceri. În opinia președintelui consiliului județean acest sprijin trebuie să ia forma unui program educațional de formare prin intermediul căruia se pot dobândi abilități de organizare și manageriale, teoretice și practice.

Surse de informare:

http://www.borbolycsaba.ro/en/european-conference-on-youth-self-employmen-11-11-2016/

http://www.judetulharghita.ro/stiri/aceleasi-probleme-in-europa-ca-si-in-regiunea-noastra.html


Informaţii pe această temă