Campania „Hai pe Net”, ediția a 8-a, la Galați

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, instituṭie aflată în subordinea Consiliului Judeṭean, este implicată în numeroase proiecte culturale atât locale, cât și naționale, reușind astfel să devină un important for cultural în spaṭiul „Dunării de Jos”. În acest context, instituṭia participă și anul acesta la cea de a 8-a ediție a Campaniei „Hai pe Net!”.

„Hai pe Net!” este versiunea localizată în România a campaniei europene „Get Online Week”, proiect implementat de către Fundația EOS în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, care a implicat o comunitate activă de telecentre, biblioteci publice, școli, Puncte de Acces Public la Informație (PAPI) și alte organizații și instituții dedicate alfabetizării digitale în Romania. Campania europeană Get Online Week a fost inspirată de iniṭiativa cu același nume din Marea Britanie, extinsă la nivel european pentru a obține noi utilizatori de calculatoare și pentru a ajuta oamenii să deprindă noi abilităṭi în procesul de învățare. Lansată în Europa în 2010, campania implică în prezent 27 țări: Albania, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția. Datorită acestui demers, peste 150.000 de oameni au folosit Internetul pentru prima dată. Anul acesta, ca urmare a implicării deosebite, România a reușit să se situeze pe locul 6 în Europa, conform chestionarului de susținere online a campaniei.

La fel ca și în anii anteriori, Campania „Hai pe Net 2017”, care s-a desfășurat în perioada 27 martie – 2 aprilie, s-a focalizat pe cele două direcții mari prioritare de incluziune digitală: în primul rând pe atragerea persoanelor care nu au folosit niciodată un calculator sau internetul și, în al doilea rând, pe promovarea unor instrumente online care să ajute tinerii să-și evalueze competențele digitale și să își crească șansele de angajare. Categoriile de activități „Hai pe Net” 2017 au fost următoarele: a) Primul clic, b) Promovarea TIC pentru angajabilitatea tinerilor, c) Competențe digitale? No problem!, d) Cursuri online de perfecționare pentru cadre didactice, e) Comunicare digitală audio-video, f) Promovarea accesibilității web ṣi g) Promovare new media prin infografice de impact.

În perioada 27 – 31 martie 2017, la sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” a avut loc „Primul clic”, un curs de iniţiere în utilizarea calculatorului şi Internetului pentru vârstnici. Cursul a fost organizat gratuit pe parcursul a 5 zile, în cadrul acestuia pensionarii învățând ce este un calculator, componentele acestuia, cum să-și facă o adresă de mail și un cont de facebook și cum să creeze un document.

În aceeaşi perioadă, s-a desfăşurat ṣi un curs de iniţiere pentru deprinderea competenţelor IT. Cursul a fost organizat gratuit pe parcursul a trei zile, 10 copii din patru case de tip familial, Casa „Ştefan”, Casa „Aurora”, Casa „Tudor” şi Casa „Floare de Colţ” din cadrul DGASPC Galaţi, s-au familiarizat cu calculatorul și componentele sale, au învățat cum să-și facă un CV și cum să caute o informație pe internet.

Toate filialele Bibliotecii Judeţene V.A. Urechia au avut activităṭi în cadrul acestei campanii, beneficiari fiind elevi de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Şcoala Gimnazială „Constantin Gheorghe Marinescu”, Şcoala Gimnazială nr. 3 din Galaţi ṣi Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din localitatea I.C. Brătianu, judeṭul Tulcea.

Biblioteca „V.A. Urechia” a organizat ṣi o sesiune de iniţiere pentru copii în utilizarea catalogului său online la care au participat elevi de la Şcoala Gimnazială „Sf. Cuvioasa Parascheva” din localitatea Smârdan. Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - bibliotecă municipală din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, a organizat o sesiune de susţinere a tinerilor în a-şi crea un CV cu ajutorul platformei http://yourock.jobs/ro, activitate la care au participat elevi de la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”.

Surse de informare :

Biblioteca V.A.Urechia Galaṭi - http://www.bvau.ro/

Fundaṭia EOS - http://www.eos.ro/Noutate.asp?id=148