Cercetare ṣi inovare responsabilă în regiunea Bucureṣti-Ilfov

Consiliul Județean Ilfov participă ca partener strategic asociat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” la proiectul „Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration” (D-STIR)”.

Prin acest proiect, consiliul județean urmărește să promoveze și să implementeze în viitoarele strategii și programe locale, dar și la nivel regional, conceptul de Cercetare și Inovare Responsabilă în regiunea București-Ilfov, având la bază educația și infrastructura comunității științifice existente, cu un potențial de cercetare și inovare foarte ridicat.

Proiectul D-STIR (cadrul Dunării pentru cercetare și inovare responsabilă folosind integrarea socio-tehnică) conectează experți din domeniul tehnic cu cei consideraṭi umaniști în scopul de a influența potenṭialul maxim al societății și al mediului de afaceri ṣi a pune în aplicare Cercetarea și Inovarea Responsabilă (RRI), concept apărut în Uniunea Europeană în 2011.

15 parteneri din 8 țări europene (România, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Republica Cehă, Germania, Croația și Bosnia și Herțegovina) au lansat la sfârṣit de februarie a.c. proiectul D-STIR în Košice, Slovacia, întâlnirea de debut rememorând procesul de colaborare al proiectului demarat la 1 ianuarie 2017; iniṭiativa va fi implementată până la 30 iunie 2019, iar parteneriatul este condus de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est din România. Proiectul D-STIR a fost aprobat in cadrul INTERREG - Programul Transnaṭional Dunărea finanṭat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de asistenṭă pentru pre-aderare (IPA) ṣi Instrumentul European de Vecinătate (ENI), valoarea sa fiind de 1.923.366,8 euro.

Obiectivul D-STIR este de a îmbunătăți condițiile-cadru pentru inovare în zona Dunării, prin integrarea cercetării și inovării responsabile (RRI) în întreaga reṭea de inovare, ținându-se cont de impactul socio-economic prin implementarea unei metoda de cercetare proprii - Cercetare de Integrare Socio-Tehnică (STIR).

Lista partenerilor:

• Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est (Lider Parteneriat) – România

• Cassovia Life Science Kosice - Slovacia

• Prima Asociație pentru Inovare Responsabilă Ungaria – Ungaria

• Asociaţia ELI-HU Cercetare și Dezvoltare – Ungaria

• Centrul pentru Dezvoltarea Regiunii „Inima Sloveniei” – Slovenia

• Insitutul de Fizică al Academiei de Știinţe din Cehia – Cehia

• Bwcon Srl – Germania

• Consiliul Judeţean Csongrad – Ungaria

• Centrul pentru Inovare din Boemia Centrală – Cehia

• Agenţia pentru Dezvoltarea Regiunii „Inima Istriei” – Croaṭia

• Agenţia de Dezvoltare Economică Regională Sarajevo – Bosnia şi Herţegovina

• Consiliul Județean Ilfov – România

• Regiunea Autonomă Kosice – Slovacia

• Institutul de Planificare din Cantonul Sarajevo – Bosnia şi Herţegovina

Surse de informare:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=457:8-tari-europene-impreuna-pe-calea-cercetarii-si-inovarii-responsabile&catid=22:comunicate&Itemid=216&lang=ro