Consiliul Judeṭean Sălaj implicat într-un proiect european pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe

INNOVCare (Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe) este un proiect european care abordează provocările sociale cu care se confruntă pacienții cu boli rare și lacunele constatate în coordonarea dintre serviciile medicale, sociale și de sprijin în statele membre ale Uniunii Europene.

Finanțat de Uniunea Europeană prin programul EaSI, componenta PROGRESS, cererea de propunere de proiecte „Inovații ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în domeniul social”, proiectul se implementează în prezent pe o perioadă de 36 de luni, iar bugetul total este de 1.994.414,72 EUR, din care asistență financiară nerambursabilă 1.595.531,72 EUR.

Implicaṭi într-un demers care vizează nevoile persoanelor cu boli rare, partenerii proiectului -
Ministerul Sănătăṭii, Serviciilor Sociale ṣi Egalităṭii ṣi Institutul pentru Servicii Sociale din Spania (liderul proiectului), Institutul Economic de Cercetare din Slovenia, Organizaṭia Europeană pentru Boli Rare - EURORDIS, Judeṭul Sălaj prin Consiliul Judeṭean Sălaj, asociaṭia Prader With din România prin Centrul NoRo, Centrul Social de Inovare din Austria, Institutul Karolinska din Suedia ṣi Finovatis din Franṭa – organizează activităṭi care vor sprijini statele membre ale UE în punerea în aplicare a reformelor structurale necesare în sistemele de asistență socială prin dezvoltarea și testarea unui model de îngrijire holistică (căi de îngrijire personalizate holistică).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii sociale a pacienților cu boli rare, a rentabilității și eficienței din punct de vedere al costurilor, pentru a evita împovărarea bugetelor și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a acestora, în conformitate cu Strategia de dezvoltare „Europa 2020”.

Proiectul „INNOV-CARE” este inovator prin următoarele aspecte:

  • dezvoltarea și testarea unui nou model holistic de îngrijire centrat pe pacienţii cu boli rare,
  • evaluarea politicii-pilot menită să confirme sau să infirme o relație de cauzalitate între intervenție și rezultatul măsurat,
  • evaluarea impactului economic al modelului, oferind mai multe informații cu privire la analiza cost-beneficiu a modelului propus,
  • investiţii în analiza opțiunilor de extindere în alte state membre și în alte domenii de îngrijire (de exemplu: handicap, boli cronice, etc.),
  • stabilirea unor parteneriate solide şi sustenabile între instituţiile publice, entităţile private și orgnizaţiile societăţii civile.

Proiectul urmează să fie finalizat în septembrie 2018.

Surse de informare:

http://www.cjsj.ro/index.php/proiecte-in-implementare/177-innovcare-abordare-inovatoare-centrata-pe-pacient-pentru-furnizarea-de-servicii-de-asistenta-sociala-in-conditii-complexe

http://www.apwromania.ro/node/38

http://innovcare.eu/events/

Informaţii pe această temă