Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor

Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de lider de parteneriat, alături de ADI ZMO - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea ṣi ISOR Iceland GeoSurvey (Institutul de Studii și Cercetări Geologice din Islanda) au anunṭat recent lansarea proiectului „Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor”, iniṭiativă finanțată prin Programul RO 05 Eficiență Energetică - Fondul pentru Relații Bilaterale, derulat prin Granturile SEE 2009-2014.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a responsabililor politici din județele Ilfov și Bihor în domeniul eficienței energetice, prin utilizarea sustenabilă a resurselor geotermale disponibile la nivelul celor 2 județe și adaptarea unor exemple de bună practică și a unor soluții tehnice din Islanda, pentru aplicabilitate în contextul românesc. Activitățile proiectului presupun organizarea a trei vizite de lucru, dintre care două vizite în România - în județele Ilfov și Bihor - și o vizită în Islanda. 

Valoarea totală a bugetului este de 286.735,00 lei, din care cofinanṭarea alocată prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE) este de 243.724,75 lei (85%), iar intervenṭia de la Bugetul de Stat de 43.010,25 lei (15%).

De menṭionat este faptul că, pentru Consiliul Judeṭean Ilfov, interesul pentru valorificarea apelor geotermale a fost deja concretizat printr-un alt proiect cofinanṭat tot prin Granturi SEE - Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», Balotești, județul Ilfov”, finalizat cu succes în aprilie 2017.

Surse de informare:

Comunicat al Consiliului Judeṭean Ilfov:

http://www.cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=468:lansarea-proiectului-dezvoltarea-potentialului-geotermal-in-judetele-ilfov-si-bihor&catid=22:comunicate&Itemid=216&lang=ro

Primăria Oradea:

http://www.oradea.ro/stiri-oradea/se-lanseaza-proiectul-ldquo-dezvoltarea-poten-539-ialului-geotermal-in-jude-539-ele-ilfov-si-bihor-rdquo

Bihor Online:

http://www.bihon.ro/primarii-bihorului-in-paradisul-geotermal/1860054

Jurnalul de Ilfov:

https://jurnaluldeilfov.ro/potential-urias-de-energie-geotermala-ilfov/