O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale

Consiliul Județean Cluj implementează, în parteneriat cu fundaṭia Estuar, proiectul „O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”, iniṭiativă cofinanṭată prin Programul RO10 "Copii și tineret în situații de risc și iniațiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale" - Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Valoarea totală a costurilor eligibile a fost de 1,608,170.00 lei, iar contribuṭia grantului SEE de 1.366.944,50 lei, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă.

Creșterea gradului de incluziune a copiilor cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală este obiectivul general al proiectului care se adresează unui grup ţintă format din 944 de copii din cadrul a 9 instituţii (școli speciale) aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Implementarea proiectului s-a realizat în perioada februarie 2015 – august 2016, iar cele 9 şcoli speciale care au participat sunt: Liceul special pentru deficienţi de vedere Cluj Napoca, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Cluj Napoca, Grădiniţa Specială, Cluj Napoca, Şcoala gimnazială specială Transilvania din Baciu, Şcoala gimnazială specială centru de resurse şi documentare privind educaţia incluzivă, Cluj Napoca, Liceul tehnologic special pentru deficienţi de auz Cluj Napoca, Şcoala gimnazială specială Dej, Şcoala gimnazială specială Huedin ṣi Şcoala specială gimnazială Kozmutza Flora din Cluj Napoca.

Activităṭile propuse au fost desfăṣurate în beneficiul a 1.067 de copii, din care 207 de etnie roma:

- au fost amenajate 8 camere de stimulare multisenzorială la şcolile speciale cooptate în grupul ţintă al proiectului ṣi unui număr de 871 de copii le-a fost aplicată terapia SNOEZELEN,

- 968 de copii proveniţi din cele 9 şcoli au beneficiat de educaţie pentru sănătate, activitate desfăşurată cu sprijinul specialiştilor Fundaţiei ESTUAR. Copiilor le-au fost prezentate unele deprinderi de igienă primară - cum să se spele pe dinţi, despre igiena corporală, alimentaţie -, cu ajutorul unor planşe, scenete interpretate de specialişti. Totodată, din bugetul proiectului, fiecare copil a primit un pachet compus din perie de dinṭi, pastă de dinṭi adecvată vârstei ṣi un săpun lichid pentru cei mici,

- au fost organizate, ca serviciu educaţional complementar, 2 excursii pentru toţi cei 944 de copii cuprinşi în grupul ţintă al proiectului, la Grădina botanică Vasile Fati din Jibou ṣi la Ferma de animale din Salicea,

- 363 de specialişti de la şcolile implicate au fost instruiţi să folosescă dotările achiziţionate pentru amenajarea camerelor de stimulare multisenzorială,

- 1000 de broşuri care prezintă activităţile realizate prin proiect au fost editate ṣi distribuite în judeţul Cluj şcolilor, diferitelor instituţii, la diverse evenimente, etc.,

- a fost realizat un film al proiectului care prezintă evenimente ṣi activităṭile acestuia,

- pentru o comunicare eficientă ṣi informare în timp real, a fost creat website-ul www.lume-noua-copii.ro.

Realizările importante din perioada implementării proiectului au determinat Consiliul Judeţean Cluj să aplice pe facilitatea de finanţare PLUS 2, lansată tot de Programul RO10, iar în iulie 2016 a fost primită aprobarea din partea Fondului Român de Dezvoltare Socială pentru suplimentarea cu 727.073,83 lei a contractului de finanţare aprobat iniţial. În acest context, finanṭarea s-a majorat la 2.161.644,19 lei, din care 1.837.397,56 lei grant SEE ṣi 324.246,63 lei cofinanṭare publică. Perioada de implementare s-a prelungit cu 6 luni, până la 19.02.2017.

Prin aplicaţia depusă, se continuă activităţile deja aprobate prin proiect cu un numar de 948 de copii, printre care aplicarea terapiei SNOEZELEN în cele 8 camere de stimulare multisenzorială amenajate, participarea la vizionarea unui film la un centru comercial din oraş, organizarea de ateliere de creaţie - terapie prin artă - destinate copiilor cu dizabilităţi. Prin aplicaţia PLUS 2, toţi copii celor 9 şcoli vor primi vizita lui Moş Crăciun, dar şi un premiu de participare la proiect, câte un rucsac echipat cu rechizite şi un hanorac cu siglele finanţatorului.

Având în vedere utilitatea amenajării camerelor de stimulare multisenzorială, şi cea de-a noua şcoală din grupul ţintă al proiectului (Şcoala gimnazială specială pentru deficienṭi de auz Kozmutza Flora din Cluj Napoca) va fi dotată cu aparatură menită să ajute la aplicarea terapiilor inovative de stimulare multisenzorială, iar patru din cele nouă şcoli vor fi dotate cu aparatură SOLISTEN pentru aplicarea terapiei TOMATIS, terapia care ajută foarte mult la recuperarea copiilor cu nevoi speciale.

Sursă de informare :

http://www.cjcluj.ro/lansare-proiect-o-lume-nouavesela-pentru-fiecare-copil-cu-nevoi-speciale/

http://www.lume-noua-copii.ro/acasa/media/film-proiect/