Restaurarea monumentului istoric Mănăstirea Comana din judeṭul Giurgiu

Restaurarea monumentului istoric Mănăstirea Comana din judeṭul Giurgiu

Mănăstirea Comana din judeṭul Giurgiu, monument istoric atestat pentru prima dată în timpul domniei lui Vlad Ṭepeṣ, a beneficiat pe parcursul a mai bine de 5 ani de fonduri europene care au permis efectuarea lucrărilor de reabilitare ṣi modernizare în vederea valorificării potenṭialului turistic ṣi cultural al zonei.

Proiectul „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Comana şi modernizarea infrastructurii conexe” a fost finalizat în toamna anului trecut, demersul fiind posibil prin parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeṭul Giurgiu ṣi Mânăstirea Comana.

Proiectul a fost selectat pentru cofinanṭare în cadrul Programului Operational Regional, Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă ṣi promovarea turismului, Domeniul major de intervenṭie 5.1 – Restaurarea ṣi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, iar v aloarea sa totală a fost de 30.402.000,96 lei din care: valoarea totală eligibilă 23.754.388,63 lei, valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA aferentă acesteia, 946.559,06 lei ṣi valoarea TVA pentru cheltuieli eligibile 5.701.053,27 lei.

Prin implementarea proiectului se poate promova potenṭialul turistic al zonei, atât cel cultural legat de monumentul istoric ṣi de istoria locurilor, cel memorialistic legat de eroii căzuṭi în primul război mondial ale căror oseminte sunt adăpostite de un Mausoleu, cât ṣi cel legat de cadrul natural deosebit din zona traseului de vizitare.

Surse de informare:

http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/AllByUNID/00015896?OpenDocument

http://www.manastireacomana.ro/comunicat-presa.php

http://ghideuropean.ro/manastirea-comana/
Informaţii pe această temă