EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare
Du är här > Hem
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Ordförande och ledamöter
Aktiviteter
Viktiga evenemang
Verktyg
Untitled Document


CoR local eventsThe CoR and the Dutch Presidency of the Council of the EUApply until 18 Mar 2016


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNätverk
 • Övervakar lokala och regionala myndigheters deltagande i genomförandet av EU-politiken om smart och hållbar tillväxt för alla.
  Gör det möjligt för lokala och regionala myndigheter att delta direkt i utformningen av EU-politiken, både under den förberedande och lagstiftande fasen.
  Underlättar gränsöverskridande samarbete mellan stater eller mellan regioner.
  Utökar och sprider information om utvecklingssamarbetet inom EU:s lokala och regionala myndigheter.
  Tillför Medelhavsunionen en lokal och regional dimension.
  Främjar en dialog mellan lokala och regionala myndigheter i partnerländerna och EU.