Jazyková politika 

​Naším cílem je poskytnout Vám informace ve Vašem jazyce nebo v jazyce, kterému rozumíte, v závislosti na povaze Vámi vyhledávaných informací.
Obsah

Úřední jazyky EU 

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština 

Jazykový režim zveřejňování informací na internetových stránkách Výboru regionů

 • Navigační struktura internetových stránek. Zveřejňuje se v úředních jazycích EU. 
 • Všeobecné informace. Zveřejňují se v úředních jazycích EU, jakmile jsou pořízeny odpovídající překlady. 
 • Úřední dokumenty, dokumenty politického významu, informace a dokumenty z plenárních zasedání. Zveřejňují se ve všech úředních jazycích EU. 
 • Naléhavé nebo krátkodobě platné informace (aktuality, akce…). Nezveřejňují se ve všech jazycích. Volba jazyka/jazyků záleží na tom, komu jsou informace určeny. 
 • Specializované informace (technické informace, probíhající činnost, výzvy k podávání nabídek). Zveřejňují se převážně v angličtině. 
 • Informace týkající se jedné země nebo regionu (Evropa v našem kraji). Zveřejňují se v jazyce dané země. 
 • Kontaktní formuláře a odpovědi na Vaše dotazy. Dotazy mohou být zaslány v kterémkoli úředním jazyce EU a odpovědi jsou zajištěny ve stejném jazyce, je-li to možné. Vyžaduje se zvolení náhradního preferovaného jazyka (angličtina, francouzština nebo němčina), aby byla zaručena rychlá odpověď. 

Zarazilo Vás, že některé informace nejsou k dispozici ve Vašem jazyce?

Návštěvníci internetových stránek se někdy pozastavují nad tím, že některá stránka není k dispozici v jejich jazyce. V jakém jazyce jsou určité stránky Výboru regionů k dispozici, souvisí především s těmito omezeními: 

 • (právní) důležitost – je nutné, aby veřejnost měla zajištěn přístup ke všem úředním dokumentům, proto se tyto dokumenty překládají do všech úředních jazyků. Ostatní dokumenty se překládají pouze do jazyků, které jsou potřeba (např. komunikace s vnitrostátními orgány a organizacemi nebo s jednotlivci); 
 • naléhavost – některé typy informací jsou cenné, pouze pokud se zveřejní bez prodlení. Pořídit překlad nějakou dobu trvá, a proto tyto informace raději rychle zveřejňujeme v jazycích, jimž rozumí velký počet Evropanů, než abychom čekali na překlad do všech jazyků; 
 • hospodárnost – penězi daňových poplatníků nelze plýtvat, v případě vysoce specializovaných stránek navštěvovaných relativně malým počtem lidí je proto cílem zajistit, aby většina uživatelů rozuměla podstatě informací; 
 • technická omezení – správa stránek ve více než 20 jazycích je nesmírně komplikovanou záležitostí, jež je náročná z hlediska lidských i finančních zdrojů; 
 • překlad – máme jen omezený počet překladatelů a omezený rozpočet na překlady (v celém rozsahu pochází z peněz daňových poplatníků). 

U vybraných stránek Vám však nabízíme možnost požádat o automatický strojový překlad poskytovaný službou eTranslation Evropské komise: 

 • Strojový překlad Vám může poskytnout základní představu o obsahu v jazyce, kterému rozumíte. Je však třeba mít na paměti, že do tohoto překladu nezasahuje žádný člověk a že kvalita a přesnost strojového překladu se může výrazně lišit nejen mezi jednotlivými texty, ale i mezi různými jazykovými dvojicemi. 

Uvítali bychom, kdybyste nám na strojový překlad zaslali své názory. Můžete je poslat prostřednictvím tohoto formuláře​.​​

Sdílet:
 
Back to top