Jazyková politika 

Naším cieľom je poskytovať Vám informácie vo Vašom materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumiete, v závislosti od typu informácií, ktoré hľadáte.
Obsah

Úradné jazyky EÚ 

bulharčina, španielčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, francúzština, írčina, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina 

Jazyky, v ktorých sa uverejňujú rôzne informácie na internetovej stránke Výboru regiónov 

 • Navigačná štruktúra internetovej stránky. Uverejň​uje sa v úradných jazykoch EÚ.
 • Všeobecné informácie. Uverejňujú sa v úradných jazykoch EÚ, keď je dostupný ich preklad. 
 • Úradné dokumenty, dokumenty s politickým významom, informácie a dokumenty súvisiace s plenárnym zasadnutím. Uverejňujú sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 
 • Informácie, ktoré sú neodkladné alebo nemajú dlhú životnosť (novinky, podujatia atď.). Neuverejňujú sa vo všetkých jazykoch. Voľba jazyka(jazykov) závisí od cieľovej skupiny uvedených informácií. 
 • Špecializované informácie (informácie technického charakteru, prebiehajúce práce, výzvy na predkladanie ponúk). Uverejňujú sa najmä v anglickom jazyku. 
 • Národné a regionálne cielené informácie (Európa v mojom regióne). Uverejňujú sa v jazyku danej krajiny. 
 • Kontaktné formuláre a odpovede na Vaše Správy. Správy možno zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a odpovede sa poskytujú podľa možnosti v tom istom jazyku. Vyžaduje sa uviesť alternatívny jazyk (angličtina, francúzština alebo nemčina), aby sa zaručila rýchla odpoveď.

Prekvapuje Vás, že niektoré informácie nie sú dostupné vo Vašom jazyku?

Návštevníci stránky sú niekedy prekvapení, že stránka nie je dostupná v ich jazyku. Vo všeobecnosti dostupnosť jazykov na stránke Výboru regiónov závisí od týchto obmedzení: 

 • významnosť (z právneho hľadiska) – občania musia mať prístup k všetkým úradným dokumentom, preto sa tieto vyhotovujú vo všetkých úradných jazykoch. Iné dokumenty sa prekladajú len do potrebných jazykov (napr. v prípade komunikácie s vnútroštátnymi orgánmi, organizáciami alebo jednotlivcami), 
 • naliehavosť – niektoré informácie musia byť uverejnené rýchlo, aby nestratili aktuálnosť. Keďže preklad si vyžaduje čas, uprednostňujeme rýchle uverejňovanie informácií v jazykoch, ktorým rozumie čo najväčší počet Európanov pred čakaním na preklady do všetkých jazykov, 
 • hospodárnosť – v snahe ušetriť peniaze daňových poplatníkov je pri veľmi špecializovaných stránkach, ktoré si prehliada relatívny nízky počet osôb, cieľom zabezpečiť, aby väčšina pochopila aspoň podstatu daných informácií, 
 • technické obmedzenia – správa stránok vo viac ako 20 jazykoch je veľmi komplexnou záležitosťou, ktorá si vyžaduje značné ľudské a finančné zdroje, 
 • preklad – sme limitovaní ľudskými zdrojmi (počtom prekladateľov) a rozpočtom, ktorý je vyhradený na preklady (peniaze všetkých daňových poplatníkov). 

Na niektorých stránkach vám však ponúkame možnosť požiadať o automatický strojový preklad, ktorý poskytuje služba eTranslation Európskej komisie: 

 • Strojový preklad vám môže priniesť základnú predstavu o obsahu v jazyku, ktorému rozumiete. Treba však mať na pamäti, že nezahŕňa zásah človeka a že kvalita a presnosť strojového prekladu sa môže medzi jednotlivými textmi, ako aj rôznymi jazykovými kombináciami výrazne líšiť. 

Boli by sme radi, keby ste sa s nami podelili o váš názor na strojový preklad. Vyjadriť sa môžetetu.​

Zdieľať:
 
Back to top