Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

primátor hlavného mesta Varšavy

 Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • taliančina
  • španielčina
  • poľština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

25.11.2019

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

  • Poľská delegácia