Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

starosta mesta Catania

 Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • taliančina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

18.09.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Deň rozšírenia
  • Medziregionálna skupina Ostrovy a ostrovné regióny
  • Talianska delegácia