Arianna Maria CENSI

členka miestneho výkonného orgánu mesta Miláno

 Arianna Maria CENSI

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • taliančina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Predsedníctvo ARLEM
  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Komisia STD ARLEM
  • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
  • Talianska delegácia