Sebastiano MUSUMECI

predseda regiónu Sicília

 Sebastiano MUSUMECI

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • taliančina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Komisia STD ARLEM
  • Talianska delegácia