Språkpolicy 

Vår målsättning är att du ska få information på ditt eget språk – eller ett språk som du förstår – beroende på vad för slags information du söker.
Innehåll

EU:s officiella språk 

Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. 

På vilka språk offentliggörs information på Europeiska regionkommitténs webbplats? 

 • Webbplatsens navigeringsstruktur. Offentliggörs på EU:s officiella språk. 
 • Allmän information. Offentliggörs på EU:s officiella språk, om och när den har översatts. 
 • Officiella handlingar, dokument av politisk betydelse samt information och dokument som rör plenarsessionerna. Offentliggörs på alla EU:s officiella språk. 
 • Information som är brådskande eller har kort livslängd (nyheter, evenemang...). Offentliggörs inte på alla EU:s officiella språk. Valet av språk beror vilken målgrupp informationen riktar sig till. 
 • Specialiserad information (teknisk information, pågående arbete, anbudsinfodringar). Offentliggörs till största delen på engelska. 
 • Nationellt eller regionalt riktad information (Europa i min region). Offentliggörs på landets språk. 
 • ​Kontaktformulär och svar på dina meddelanden. Meddelanden kan lämnas på något av EU:s officiella språk och svaren ges om möjligt på samma språk. För att vi ska kunna garantera ett snabbt svar ber vi dig också att ange ett alternativt språk (engelska, franska eller tyska). ​

Är du förvånad över att en del information inte finns på ditt språk? 

Webbplatsens besökare är ibland förvånade över att en sida inte finns tillgänglig på deras språk. Vilka språk som finns tillgängliga på Europeiska regionkommitténs webbplats beror i allmänhet på följande begränsningar: 

 • (Rättslig) betydelse – allmänheten måste ha tillgång till alla officiella handlingar, så dessa färdigställs på alla offentliga språk. Andra dokument översätts bara till de språk som behövs (till exempel kommunikation med nationella myndigheter, organisationer eller enskilda personer). 
 • Brådskande behov – för att budskapet ska vara relevant måste vissa typer av information offentliggöras snabbt. Eftersom översättning tar tid föredrar vi att offentliggöra informationen snabbt på de språk som förstås av flest européer, i stället för att vänta på översättningar till alla språk. 
 • Kostnadseffektivitet – när det gäller särskilt specialiserade sidor som bara besöks av ett relativt litet antal personer vill vi i första hand se till att de flesta kan förstå det väsentliga i informationen, i syfte att spara skattebetalarnas pengar. 
 • Tekniska begränsningar – att hantera en sida på över 20 språk är mycket komplicerat och kräver stora mänskliga och ekonomiska resurser. 
 • Översättning – vi har bara (tillgång till) ett begränsat antal översättare och en begränsad budget för översättning (skattebetalarnas pengar). 

På ett antal sidor erbjuder vi emellertid möjligheten att begära automatisk maskinöversättning, som tillhandahålls av Europeiska kommissionens tjänst eTranslation. 

 • Maskinöversättning kan ge dig en uppfattning om innehållet på ett språk som du förstår. Du bör dock tänka på att det inte rör sig om någon mänsklig inblandning och att maskinöversättningarnas kvalitet och noggrannhet kan variera avsevärt från en text till en annan och mellan olika språkpar. 

 Vi välkomnar dina synpunkter på maskinöversättning. Du kan lämna dem här.​

Dela :
 
Back to top