National delegation  

ExtentedCQWP
Sveriges nationella delegation

Översikt

De svenska ledamöterna är folkvalda kommun- och landstingspolitiker. Den svenska delegationen består av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Det finns inga fasta rutiner för att hantera nomineringar.

Hela förfarandet fungerar genom samarbete och ett gemensamt godtagande av de informella preliminära villkoren och kriterierna. Enligt fördraget ska medlemsstaternas regeringar dock nominera ledamöter och ministerrådet utse dem.

 

Organisation och främjande av politiska intressen

Sveriges kommuner och landstings (SKL) sekretariat för den svenska delegationen ser till att alla svenska ledamöter kan spela en aktiv roll i kommitténs arbete, och både ledamöter och suppleanter har rätt till en plats i ReK:s utskott. Suppleanterna är "ordinarie suppleanter", vilket innebär att de har samma möjlighet som ledamöterna att vara föredragande för yttranden, lägga fram ändringsförslag och delta i diskussionerna vid utskottssammanträdena. Suppleanterna kan också en gång per år delta i en plenarsession som observatörer, på SKL:s bekostnad.

Två gånger om året möts hela delegationen i Sverige för att planera sitt strategiska arbete på grundval av Europeiska kommissionens årliga arbetsprogram.

Dessutom hålls regelbundna möten mellan svenska ledamöter och handläggare vid SKL, där de planerar det svenska bidraget till arbetet i de enskilda ReK-utskotten.

Sedan den 1 juli 2006 samordnas stödet till den svenska delegationen av SKL:s internationella avdelning i samarbete med Brysselkontoret.

President

President


Anders KNAPE
Anders KNAPE 

Contact Info


 +46 70 6346004
 +46 8 452724
 Anders.Knape@skr.se
 

Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
SverigeYtterligare information
Coordinators
Marcus HOLMBERG
Marcus HOLMBERG 

Contact Info


 +32 2 5490867
 +32 2 5490869
 marcus.holmberg@skr.se
 

Square de Meeûs 1
1000 Brussels
BelgiumVictor OLSSON
Victor OLSSON 

Contact Info


 +46 84527231
 victor.olsson@skr.se
 

Skl, Hornsgaten 20
11882 Stockholm
Sweden