Deirdre FORDE

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Cork City Council

 Deirdre FORDE

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • iriska
  • engelska

Land som företräds

Irland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.07.2016

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Brexit
  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • Utvidgningsdagen
  • MG Hälsa
  • Irländska delegationen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien