Alison GILLILAND

Ledamot, Dublin City Council

 Alison GILLILAND

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • engelska

Land som företräds

Irland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier