Una POWER

členka rady hrabství Dún Laoghaire-Rathdown

 Una POWER

Politická skupina

The Greens

Komise

 • ENVE (Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku)
 • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Jazykové znalosti

 • němčina
 • angličtina

Zastupovaná země

Irsko

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

04.01.2021

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Předseda/Předsedkyně

 • Zelení

Zpravodaj/Zpravodajka

 • 7. funkční období – komise ENVE

Člen/Členka

 • Komise ad hoc pro revizi jednacího řádu
 • Konference předsedů
 • Kontaktní skupina VR-Spojené království
 • Den věnovaný rozšíření
 • Pracovní skupina pro Zelenou dohodu
 • Irská delegace
 • Pracovní skupina pro Turecko