Zapojte se 

Evropský výbor regionů (VR) podporuje účast na všech úrovních , počínaje regionálními a místními orgány a konče občany. Zde se dozvíte, jak se můžete zapojit.

Průzkumy na internetu , konzultace a  akce jsou otevřené pro regionální a místní orgány, sdružení, nevládní organizace, experty a akademické pracovníky.

Návštěvy VR a knihovny jsou otevřeny pro širokou veřejnost.

Obsah

​Konzultace

Účelem konzultací se zainteresovanými stranami je navázat kontakt mezi zpravodaji a představiteli různých zainteresovaných stran, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů a místní či regionální zastoupení. Během těchto konzultací probírají dané zainteresované strany se zpravodajem své postoje, které může zpravodaj dle svého uvážení zohlednit v návrhu stanoviska.

Rezervace návštěvy

Evropský výbor regionů (VR) pořádá informační návštěvy pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtějí více dozvědět o tom, jak VR funguje a jak se regiony podílejí na utváření obsahu právních předpisů Evropské unie.
naplánujte si návštěvu VR​.​


Sdílet :
 
Back to top