Evropská aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny 

Evropskou alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny založil VR a jeho partneři, mezi nimiž jsou mimo jiné sdružení místních a regionálních orgánů z EU a Ukrajiny, a to s cílem koordinovat své společné úsilí zaměřené na pomoc při obnově a rekonstrukci Ukrajiny.

Impulsem k vytvoření této aliance, jejíž činnost byla zahájena na 150. plenárním zasedání VR sedm dní poté, co Ukrajina získala status kandidátské země EU, byla výzva prezidenta Zelenského.

Alliance Insight [pdf]

Obsah

Úloha aliance

Ruská válka proti Ukrajině donutila miliony Ukrajinců, aby opustili své domovy, zničila stovky měst a vesnic a neustále pustoší ukrajinské regiony.

EU a její místní a regionální orgány jim budou i nadále poskytovat naléhavou pomoc. Je však také důležité, aby spojily své síly a obnovu a rekonstrukci Ukrajiny podporovaly společně, a to jak dnes, tak i po skončení války.

VR spolu se svými partnerskými sdruženími místních a regionálních orgánů z EU a Ukrajiny založil Evropskou alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny, jejímiž členy budou rovněž města a regiony z EU a Ukrajiny a sdružení, která je v jednotlivých státech zastupují. Tato aliance byla vytvořena s cílem:

 • koordinovat společné úsilí, neboť evropská města a regiony jsou připraveny poskytnout zdroje na podporu účinné a udržitelné obnovy Ukrajiny,
 • ještě více usnadnit navazování kontaktů a spolupráce svých hlavních partnerů s orgány a institucemi EU, v rámci platformy pro obnovu Ukrajiny a také mezi unijními a ukrajinskými místními a regionálními orgány a sdruženími,
 • poskytovat informace a zpětnou vazbu orgánům a institucím EU a platformě pro obnovu Ukrajiny a podporovat politický dialog se subjekty na místní a regionální úrovni, jenž úsilí o obnovu provází,
 • usnadnit poskytování odborných znalostí městům a regionům na Ukrajině v oblasti budování kapacit, řádné správy věcí veřejných a technické pomoci.

Zásady

Aliance vyzývá k udržitelné obnově Ukrajiny, jež bude vycházet z těchto zásad:

 • neochvějná podpora územní celistvosti Ukrajiny a jejího práva na obranu své svrchovanosti,
 • prohlubování evropské integrace a zajištění přístupu ukrajinských místních a regionálních orgánů k evropským sítím,
 • posílení postavení místních orgánů, aby se společně s ústřední vládou Ukrajiny, EU a dalšími mezinárodními partnery chopily vedoucí úlohy při obnově a rekonstrukci,
 • strategie obnovy založená na integrovaném plánování v rámci jednotlivých územních celků s využitím systémových přístupů pro účely udržitelných, zelených, inteligentních a inkluzivních území, a v souladu se zásadou „obnovy k lepšímu“,
 • respektování zásad zakotvených v Evropské chartě místní samosprávy, a to v souladu s (ukrajinskou) vnitrostátní strategií regionálního rozvoje na období 2021–2027 a jejím plánovaným přezkumem a vývojem a také se stávajícím rámcem decentralizace Ukrajiny,
 • podpora rozvoje a modernizace ukrajinského venkova jakožto důležitého aspektu pro úspěšný rozvoj Ukrajiny,
 • silný důraz na zlepšení řádné místní a regionální správy včetně transparentnosti, boje proti korupci, ochrany svobody místních sdělovacích prostředků a podpory elektronické veřejné správy,
 • podpora rozvoje podnikání a inovací na místní a regionální úrovni.

Těmto zásadám bude možné dostát pouze v případě, že se místní a regionální úroveň stane nedílnou součástí úsilí o obnovu Ukrajiny.

Činnost

Aliance požaduje:

 • mechanismus pro snadnou komunikaci, který by umožnil obcím/regionům/sdružením z EU/Evropy pomáhat svým ukrajinským protějškům v jejich úsilí o obnovu,
 • vzájemný a twinningový program zaměřený na posílení budování kapacit a usnadnění výměny know-how na rovnoprávném základě,
 • dostatek zdrojů na podporu twinningových partnerství klastrů mezi EU a ukrajinskou stranou,
 • inkluzivní přístup, v rámci nějž se budou moci zapojit města, vesnice, komunity a regiony a bude zajištěna návaznost na kroky, které již byly v zájmu udržitelného územního rozvoje Ukrajiny podniknuty (na Ukrajině i v EU),
 • pevné odhodlání podporovat místní a regionální samosprávu, řádnou správu věcí veřejných a místní demokracii,
 • účinný systém víceúrovňové správy založený na zásadách OECD týkajících se veřejných investic na všech úrovních veřejné správy.

Aliance žádá partnery, jako jsou EIB, EBRD, OECD a Rozvojová banka Rady Evropy, aby nalezli řešení, která by usnadnila užší spolupráci s místními a regionálními orgány, a pomohli tak zajistit prosperující a udržitelnou budoucnost pro Ukrajinu a posílili místní demokracii a společné hodnoty EU.

Aliance vyzývá k úzké spolupráci s nadcházejícími předsednictvími Rady EU s cílem zajistit soudržnou koordinaci místních a regionálních opatření s kroky, jež podnikají členské státy EU.

Jak se stát členem

Aliance má zájem o spolupráci a vyzývá místní a regionální orgány a jejich sdružení z celé Evropy, aby se zapojily a podpořily úsilí o obnovu Ukrajiny. Chcete-li se stát členem aliance, kontaktujte nás prosím na adrese:SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​

Aktuální zprávy

Multimédia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Další videa

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Sdílet :
 
Back to top