Evropský podnikatelsky zaměřený region ‎ (EER) 

Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, v jehož rámci jsou určovány a odměňovány regiony a města EU, jež prokáží výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podnikatelské politiky, bez ohledu na jejich velikost, bohatství a pravomoci. Regionům a městům s nejpřesvědčivější, nejperspektivnější a nejslibnější strategií je na konkrétní rok uděleno označení „Evropský podnikatelsky zaměřený region“.

Obsah

​Co je to EER

Označení EER bylo zavedeno v partnerství s Evropskou komisí a podporují je zainteresované subjekty na úrovni EU, jako jsou sdružení SME United a Eurochambres, organizace Social Economy Europe a sdružení EURADA. Ucházet se o ně mohou všechny organizace, které si přejí přispět k jeho cílům.

Od svého založení v roce 2010 bylo označení EER uděleno 39 regionům a městům ze 17 členských států EU.

Pro rok 2023 získaly označení Evropský podnikatelsky zaměřený region tyto regiony:

 • Barcelona (Španělsko)
 • Penela (Portugalsko)
 • Západopomořanské vojvodství (Polsko)​

Ocenění EER – Jak se přihlásit

Podmínky účasti

 • přihlásit se mohou všechny územní celky členských států EU, včetně obcí, měst a přeshraničních území s právní subjektivitou, jako jsou ESÚS a euroregiony
 • daný územní celek musí mít pravomoci na politické úrovni (nikoliv nezbytně zákonodárné)
 • daný územní celek musí být schopen realizovat celkovou podnikatelskou vizi
 • nezáleží na velikosti, bohatství nebo specifických pravomocích územního celku
 • zúčastnit se mohou územní celky, které jsou již úspěšné, i ty, které usilují o provedení nutných změn

Zvláště vítány jsou přihlášky přeshraničních regionů.

Nezbytné podklady

 • přihláška obsahující:
  • informační přehled o kandidujícím územním celku
  • nástin politické vize územního celku
  • popis předpokládaného mechanismu správy k zajištění účinného provádění aktivit EER
  • akční plán
  • komunikační plán
 • prohlášení o politickém závazku prokazující, že strategie územního celku pro EER je podporována jeho politickými představiteli, např. regionálním shromážděním, regionální vládou nebo jinými oprávněnými politickými orgány

Postup při podávání přihlášek

Porota zohledňuje:

 • rozpočet, specifické strukturální či územní výzvy a výchozí hospodářskou situaci každého uchazeče
 • celkovou prezentaci strategie uchazeče o označení EER

Další informace ohledně podání přihlášky najdete v části věnované dokumentaci.

Porota EER

Porota má dvanáct členů – jedná se o experty na tuto oblast a politické činitele – a tvoří ji zástupci:

Regiony EER

Seznam Evropských podnikatelsky zaměřených regionů od roku 2011:

 • 2011: Braniborsko (Německo), hrabství Kerry (Irsko) a region Murcie (Španělsko)
 • 2012: Katalánsko (Španělsko), Helsinki-Uusimaa (Finsko) a Trnava (Slovensko)
 • 2013: Nord-Pas de Calais (Francie), Jižní Dánsko a Štýrsko (Rakousko)
 • 2014: Flandry (Belgie), Marche (Itálie) a Severní Brabantsko (Nizozemsko)
 • 2015: Lisabon (Portugalsko), Severní Irsko (Spojené království) a autonomní oblast Valencie (Španělsko)
 • 2016: Glasgow (Spojené království), Lombardie (Itálie) a Malopolské vojvodství (Polsko)
 • 2017: Extremadura (Španělsko), Dolní Rakousko (Rakousko), Západní Řecko (Řecko)
 • 2018: Střední Makedonie (Řecko), Île-de-France (Francie) a severní a západní regiony Irska
 • 2019: Asturie (Španělsko), Gelderland (Nizozemsko), Thesálie (Řecko)
 • 2020: Gdaňsk a Pomořanské vojvodství (Polsko), Göteborg (Švédsko) a Navarra (Španělsko)
 • 2021–2022: obec Castelo Branco (Portugalsko), obec Gabrovo (Bulharsko), provincie Helsinki-Uusimaa (Finsko), autonomní oblast Madrid (Španělsko), region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francie) a Slezské vojvodství (Polsko)
 • 2023: Barcelona (Španělsko), Penela (Portugalsko), Západopomořanské vojvodství (Polsko)​

Dokumenty

Aktuální zprávy

Multimédia

Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025

 

Další videa

 • Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025
  Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2025
 • Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2024
  Message by President Vasco Cordeiro at the launch of the EER awards 2024
 • European Entrepreneurial Region 2023 : Spotlight on resilient communities
  European Entrepreneurial Region 2023 : Spotlight on resilient communities
 • Entrepreneurial societies make resilient regions - European Entrepreneurial Region 2021
  Entrepreneurial societies make resilient regions - European Entrepreneurial Region 2021
 • Gelderland, EER 2019
  Gelderland, EER 2019
 • Northern and Western Region of Ireland, EER 2018
  Northern and Western Region of Ireland, EER 2018
 • Central Macedonia Region, EER 2018
  Central Macedonia Region, EER 2018

Sledujte nás

Kontakt

Piotr Zajaczkowski, Výbor regionů 
Tel: +32 (0)2/282.24.01 eer-cdr@cor.europa.eu 
Sdílet :
 
Back to top