Evropský týden regionů a měst 

event logo

​Letošní ročník #EURegionsWeek se bude konat v Bruselu ve dnech 9. až 12. října 2023. Očekává se, že na akcích pořádaných na místě a na výstavách bude podstatně větší počet návštěvníků než v minulých letech.

Chcete se zapojit do #EURegionsWeek? Prohlédněte si internetové stránky této akce.​​

Jsme rádi, že se zapojíte do 21. ročníku EURegionsWeek!​​

Podívejte se na záznamy z jednání v rámci Evropského týdne regionů a měst 2022!

Obsah

Jak tato ​akce vl​​a​stně probíhá?

Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) je největší každoroční akce věnovaná regionální politice. Města a regiony během této čtyřdenní události představují své schopnosti vytvářet růst a pracovní příležitosti a provádět politiku soudržnosti Evropské unie a prokazují význam místní a regionální úrovně pro řádnou evropskou správu věcí veřejných.

Od svého prvního ročníku v roce 2003 se stala jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy, včetně jejich politických zástupců, úředníků, odborníků a akademických pracovníků. Evropský týden regionů a měst se za posledních 17 let zasloužil o propagaci způsobů, jakými regiony a města využívají fondy EU pro zlepšování každodenního života občanů.

V říjnu se přes 10 000 účastníků, včetně více než 1 000 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni, zapojí do rozsáhlého programu konferencí, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program je každoročně upravován podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast na této akci je bezplatná.

​Proč týden regionů a měst?

Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 miliard EUR), které se často musejí vynakládat v souladu s právními předpisy EU.

Jak ​to zač​​​​​​alo?

V roce 2003 vyzval Evropský výbor regionů, který je shromážděním regionálních a místních zástupců z členských států EU, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let tato iniciativa přerostla v klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty. V roce 2016 byla přejmenována na „Evropský týden regionů a měst“, přičemž z názvu byla vypuštěna slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Dne Evropy, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.

Kdo jsou pořadatel​é této akce?

Evropský týden regionů a měst společně pořádají Evropský výbor regionů (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují výzvu pro zájemce o partnerství. Poté dochází k výběru partnerů z celé Evropy: regiony a města, nejčastěji sdružené do uskupení se společnými tématy (regionálních partnerství), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři by měli uspořádat semináře o otázkách společného zájmu, které se často týkají provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.

Jak je program s​​trukturován?

Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Jednotlivé akce pořádají tři kategorie partnerů: 1) regiony nebo města, 2) partneři z institucí EU, 3) podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. ​

Kdo se Evrops​​kého týdne regionů a měst účastní?

Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy.

Jaký je dopad Evr​​opského týdne regionů a měst?

Dopad akce je již od jejího vzniku systematicky vyhodnocován. Účastníci zdůrazňují, že akce je užitečná zejména z hlediska profesionálního řízení finančních prostředků EU, informací poskytnutých orgány EU a navazování kontaktů s kolegy z jiných zemí. Význam této akce dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech o ní přijelo referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií z celé Evropy.

Jak se přihlási​​t jako partner?

Přihlášky se obvykle podávají od konce ledna každého roku. Více informací o tom, jak se přihlásit, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst v sekci určené partnerům.

Jak se přihlásit jak​​o účastník?

Více informací o tom, jak se zaregistrovat jako účastník akce, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst, přičemž registrace začíná v létě.

Jak se přihlásit k o​dběru zpravodaje?

Přihlásit se k odběru zpravodaje Evropského týdne regionů a měst.​


Proběhlé akce

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Další videa

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimédia

Opening Session

 

Další videa

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sledujte nás

Kontakt

Sdílet:
 
Back to top