Evropský týden regionů a měst 

​20. ročník Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek) se bude konat od 10. do 13. října 2022 pod heslem „Nové výzvy pro soudržnost Evropy“. Tématy letošního ročníku budou ekologická a digitální transformace, územní soudržnost a posílení postavení mladých lidí, přičemž zvláštní pozornost bude věnována úloze politiky soudržnosti v rámci udržitelného oživení Evropy jakožto nejúčinnějšího nástroje solidarity v reakci na mimořádné události a na následky krizí.

20. výročí akce připomenou workshopy na vysoké úrovni, získané zkušenosti a výstavy, stručnou historii akce pak představí názorná časová osa. Dále se plánují zasedání na vysoké úrovni, jež přivítají účastníky v Bruselu a tvůrčím způsobem propojí online účast a účast na místě.

Přihlaste se!​

internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst

Obsah

​Jak tato akce vl​​a​stně probíhá?

Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) je největší každoroční akce věnovaná regionální politice. Města a regiony během této čtyřdenní události představují své schopnosti vytvářet růst a pracovní příležitosti a provádět politiku soudržnosti Evropské unie a prokazují význam místní a regionální úrovně pro řádnou evropskou správu věcí veřejných.

Od svého prvního ročníku v roce 2003 se stala jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy, včetně jejich politických zástupců, úředníků, odborníků a akademických pracovníků. Evropský týden regionů a měst se za posledních 17 let zasloužil o propagaci způsobů, jakými regiony a města využívají fondy EU pro zlepšování každodenního života občanů.

V říjnu se přes 10 000 účastníků, včetně více než 1 000 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni, zapojí do rozsáhlého programu konferencí, výstav a společenských akcí týkajících se regionálního a místního rozvoje. Program je každoročně upravován podle konkrétního kontextu agendy EU. Účast na této akci je bezplatná.

​Proč týden regionů a měst?

Regiony a města se podílejí na tvorbě většiny unijních politik. Místní a regionální veřejné orgány v EU odpovídají za jednu třetinu veřejných výdajů (2,1 bilionu EUR ročně) a za dvě třetiny veřejných investic (cca 200 miliard EUR), které se často musejí vynakládat v souladu s právními předpisy EU.

Jak ​to zač​​​​​​alo?

V roce 2003 vyzval Evropský výbor regionů, který je shromážděním regionálních a místních zástupců z členských států EU, bruselská zastoupení místních a regionálních orgánů při Evropské unii, aby společně v jeden okamžik otevřela dveře návštěvníkům v rámci společného konceptu dne otevřených dveří. V průběhu let tato iniciativa přerostla v klíčovou každoroční akci, jíž se účastní Evropská komise i další zainteresované subjekty. V roce 2016 byla přejmenována na „Evropský týden regionů a měst“, přičemž z názvu byla vypuštěna slova OPEN DAYS. Bylo to proto, aby nedocházelo k záměně s „Dnem otevřených dveří“, který pořádají v květnu v Bruselu všechny instituce EU okolo Dne Evropy, a s podobnými akcemi pořádanými při stejné příležitosti zastoupeními Komise v členských státech.

Kdo jsou pořadatel​é této akce?

Evropský týden regionů a měst společně pořádají Evropský výbor regionů (VR) a Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (GŘ REGIO). Brzy po začátku příslušného roku, obvykle v lednu, vyhlašují výzvu pro zájemce o partnerství. Poté dochází k výběru partnerů z celé Evropy: regiony a města, nejčastěji sdružené do uskupení se společnými tématy (regionálních partnerství), podniky, finanční instituce, mezinárodní sdružení či akademické organizace. Partneři by měli uspořádat semináře o otázkách společného zájmu, které se často týkají provádění evropských strukturálních a investičních fondů a dalších programů EU.

Jak je program s​​trukturován?

Program vychází z hlavního sloganu a řady dílčích témat. Jednotlivé akce pořádají tři kategorie partnerů: 1) regiony nebo města, 2) partneři z institucí EU, 3) podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. Od roku 2020 se Evropský týden regionů a měst přizpůsobil pandemii COVID-19 a změnil se v digitální akci, jež partnerům a účastníkům nabízí virtuální pracovní setkání a příležitosti k navazování kontaktů. V roce 2022 organizátoři v reakci na přání partnerů akce, aby došlo k postupnému navyšování účasti na místě, nabízejí omezený počet hybridních akcí.

Kdo se Evrops​​kého týdne regionů a měst účastní?

Cílová skupina se konkrétně zajímá o regionální a městskou politiku, čili jde převážně o úředníky z místní, regionální, celostátní a unijní úrovně. Typický účastník pochází z regionální či místní samosprávy.

Jaký je dopad Evr​​opského týdne regionů a měst?

Dopad akce je již od jejího vzniku systematicky vyhodnocován. Účastníci zdůrazňují, že akce je užitečná zejména z hlediska profesionálního řízení finančních prostředků EU, informací poskytnutých orgány EU a navazování kontaktů s kolegy z jiných zemí. Význam této akce dokládá i její značný ohlas ve sdělovacích prostředcích. V uplynulých letech o ní přijelo referovat na 300 novinářů z tištěných, rozhlasových, televizních či internetových médií z celé Evropy.

Jak se přihlási​​t jako partner?

Přihlášky se obvykle podávají od konce ledna každého roku. Více informací o tom, jak se přihlásit, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst v sekci určené partnerům.

Jak se přihlásit jak​​o účastník?

Více informací o tom, jak se zaregistrovat jako účastník akce, naleznete na internetových stránkách Evropského týdne regionů a měst, přičemž registrace začíná v létě.

Jak se přihlásit k o​dběru zpravodaje?

Přihlásit se k odběru zpravodaje Evropského týdne regionů a měst.​

Akce

Nadcházející akce

Proběhlé akce

Multimédia

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Další videa

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sledujte nás

Kontakt

Sdílet :
 
Back to top