Akce  
Evropský výbor regionů (VR) je místem pro setkávání představitelů evropských regionů a měst v Bruselu. Každoročně k nám zavítá zhruba 50 000 návštěvníků, aby se zúčastnili hlavních tematických akcí VR či jedné z 200 konferencí, jež ve VR pořádají regiony, města nebo různá sdružení.