Národní delegace 

Obsah

Každá národní delegace sestává z členů VR zastupujících jednu z 27 zemí EU. Složení delegací odráží celkové politické, zeměpisné a místní a regionální uspořádání jednotlivých členských států.

Členové VR jsou do funkce navrhováni členskými státy, a na základě toho je pak oficiálně jmenuje Rada Evropské unie.

Dohromady tito zástupci tvoří 329​členné shromáždění VR, které se několikrát do roka schází v Bruselu, aby projednalo politické priority a přijalo stanoviska k právním předpisům EU.

Každá národní delegace volí svého předsedu a určuje si koordinátora. Koordinátor působí jako prostředník mezi administrativou VR a členy příslušné národní delegace.

Vyloučení odpovědnosti: Informace uvedené na těchto internetových stránkách poskytli koordinátoři národních delegací.

Výbor regionů za tyto informace nenese žádnou odpovědnost.

Sdílet:
 
Back to top