Členové 

Evropský výbor regionů (VR) má 329 členů, kteří zastupují místní a regionální orgány ze všech 27 členských států EU. Scházejí se na plenárním zasedání v Bruselu 5 až 6krát ročně, aby diskutovali o politických prioritách a přijímali stanoviska k právním předpisům EU.

Členové musí být demokraticky zvoleni nebo zastávat politický mandát ve své domovské zemi. Regionální a místní zástupce (členy a náhradníky), kteří tvoří národní delegace, navrhují jednotlivé vnitrostátní vlády a jejich jmenování pak schvaluje Rada EU.

V dubnu 2019 přijalo předsednictvo strategii genderově vyváženého zastoupení členů ve VR.

Členové od VR nepobírají žádnou odměnu. Nicméně v případě schůzí VR nebo řádně schválených služebních cest jsou členům propláceny skutečné cestovní náklady (na jízdenky/letenky) a také vypláceny příspěvky na pokrytí všech výloh během cesty a na místě konání schůze. Další informace jsou k dispozici na tomto odkazu .

Členové VR jsou rozděleni do skupin podle své politické příslušnosti – a podle oblasti zájmu – do komisí.

Více informací naleznete na portálu členů, v kodexu chování členů VR a v jednacím řádu VR a průvodních poznámkách.​

Síť bývalých členů​ sdružuje bývalé členy a náhradníky Evropského výboru regionů, jimž umožňuje dále sledovat politickou práci a aktivity VR. Mohou se do ní zapojit i další jednotlivci a přátelé VR, kteří chtějí VR a Evropě nabídnout k využití své zkušenosti a znalosti.

Sdílet :
 
Back to top