Tilo GUNDLACK

poslanec zemského sněmu spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko

 Tilo GUNDLACK

Politická skupina

SES (Strana evropských socialistů)

Komise

  • ECON (Komise pro hospodářskou politiku)
  • NAT (Komise pro přírodní zdroje)

Jazykové znalosti

  • němčina

Zastupovaná země

Německo

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

11.07.2017

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • MS Regiony v oblasti Baltského moře
  • Den věnovaný rozšíření
  • Německá delegace
  • SPV NOMAC
  • Pracovní skupina pro západní Balkán