Aktuality  
ExtentedCQWP
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Právě byla zahájena soutěž o ceny EU za ekologickou produkci 2023. Evropský výbor regionů, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, COPA-COGECA a mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe, kteří tuto soutěž společně pořádají, tak chtějí ocenit různé aktéry v rámci celého hodnotového řetězce ekologické produkce a jejich inovativní, udržitelné a inspirativní projekty, jež představují skutečnou přidanou hodnotu pro spotřebitele i ekologickou produkci obecně. Konkrétně bude uděleno osm ocenění v sedmi různých kategoriích. Tři z těchto ocenění předá Evropský výbor regionů, a to v kategorii: Nejekologičtější region, Nejekologičtější město a Nejekologičtější biodistrikt. Vyhlášení vítězů proběhne 25. září 2023, tj. u příležitosti Evropského dne ekologické produkce.Podle Isildy Gomes, předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT), může „rostoucí poptávka spotřebitelů po kvalitnějších, udržitelnějších, lokálnějších a zdravějších potravinách i ekologických produktech přinést nové příležitosti pro hospodářství venkova. Ekologické zemědělství se stalo důležitým zdrojem zaměstnanosti a příjmů, který přispívá k plnění cílů dlouhodobé vize pro venkovské oblasti. A to je také důvodem, proč Evropský výbor regionů důrazně podporuje cíl stanovený ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jímž je využívat do roku 2030 nejméně 25 % zemědělské půdy k ekologickému zemědělství. Tohoto předsevzetí lze přitom dosáhnout pouze pomocí politických nástrojů, které budou podporovat rozvoj odvětví ekologické produkce. A jedním z těchto nástrojů je i tato soutěž o ceny, neboť tak můžeme vyzdvihnout vynikající výsledky, jichž se v ekologickém potravinovém řetězci podařilo dosáhnout, a stimulovat produkci i spotřebu ekologických produktů.U nás v Portimãu jednoznačně podporujeme cíl strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a společně s místními výrobci se jej snažíme dosáhnout. Pomáháme jim zvýšit prodej jejich výrobků na městském trhu, místním obyvatelům se snažíme zajistit přísun kvalitnějších potravin, a zároveň tak chráníme i naše venkovské komunity.“Přihlášku lze podat do 14. května, a to prostřednictvím těchto odkazů:BiodistriktyRegionyMěstaVeškeré dotazy týkající se přihlášek prosím zasílejte na adresuEUorganicawardsCoR@cor.europa.eu. 
Související informace
Mezinárodní spolupráce