Země procesu rozšíření  

Hlavním úkolem komise CIVEX je vyjadřovat postoj VR k politice EU v oblasti rozšíření. Na podporu dialogu a spolupráce mezi místními a regionálními orgány z EU a ze zemí procesu rozšíření a za účelem pomoci těmto zemím na jejich cestě ke vstupu do EU byly vytvořeny institucionální platformy dvojího druhu:

 • ​smíšené poradní výbory (SPV)
 • pracovní skupiny

Smíšené poradní výbory (SPV)

Úloha SPV

SPV umožňují jednotnou a stálou formu spolupráce s místními a regionálními orgány zemí, které chtějí přistoupit k EU. SPV svou činností mimo jiné pomáhají:

 • připravit místní a regionální představitele na členství v EU
 • posoudit dopad politik EU z místního a regionálního pohledu
 • zajistit přímé vzájemné předávání informací o politickém vývoji v daných zemích a v EU
 • sledovat průběh jednání, a to především v oblastech, jež mají pro místní a regionální orgány zvláštní význam

Jakým způsobem jsou SPV zřizovány?

 • na žádost vlády příslušné země
 • na základě dohody o stabilizaci a přidružení
 • nebo prostřednictvím oficiálního prohlášení Rady stabilizace a přidružení mezi Radou Evropské unie a danou kandidátskou zemí

Kdo v SPV zasedá?
 
 • polovinu členů tvoří místní a regionální představitelé z příslušné země
 • druhou polovinu představují členové Výboru regionů
 • jsou jmenováni dva spolupředsedové, kteří zastupují dvě výše uvedené strany

Jak SPV fungují?
 • rozhodnutí jsou činěna společně
 • každý SPV přijme svůj jednací řád
 • SPV se scházejí dvakrát ročně – jednou v Bruselu v rámci akce „Den věnovaný rozšíření“ a jednou v dané partnerské zemi

SPV Černá Hora

 • právní základ: rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Černá Hora ze dne 21. června 2011

Spolupředsedové

 
 

Členové

 
 

SPV Severní Makedonie

 • právní základ: rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie ze dne 24. července 2007

Spolupředsedové

 
 

Členové

 
 

SPV Srbsko

 • právní základ: dohoda o stabilizaci a přidružení EU–Srbsko z roku 2014

Spolupředsedové

 
 

Členové

 
 

SPV Island

 • na žádost Islandu byla činnost SPV Island pozastavena krátce po jeho vytvoření v květnu 2013

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny svou činností mimo jiné pomáhají:

 • posílit spolupráci s místními a regionálními orgány v zemi či zemích, které zahrnují
 • posoudit dopad politik EU z místního a regionálního pohledu
 • zajistit přímé vzájemné předávání informací o politickém vývoji v daných zemích a v EU
 • zajistit výměnu osvědčených postupů v konkrétních oblastech spolupráce
Jakým způsobem jsou pracovní skupiny zřizovány?
 • na základě rozhodnutí předsednictva VR v souladu s jednacím řádem VR
Kdo v pracovních skupinách zasedá?
 • členové VR
 • účast místních a regionálních představitelů z partnerských zemí se liší podle projednávaného tématu a místa konání schůze

Pracovní skupiny se scházejí dvakrát ročně – jednou v Bruselu v rámci akce „Den věnovaný rozšíření“ a jednou v dané partnerské zemi.

Pracovní skupina pro Turecko

 • vytvořena v roce 2006

Spolupředsedové

 
 

Členové

 
 

Pracovní skupina pro západní Balkán

 • vytvořena v roce 2006
 • v současné době zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo (v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244)

Spolupředsedové

 
 

Členové

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Odkazy