Stanoviska  

Evropská komise konzultuje s Evropským výborem regionů (VR) oblasti politiky, které se přímo dotýkají místních a regionálních orgánů, a to již v nejranější fázi evropského legislativního procesu. VR se rovněž může sám vyjádřit ke konkrétní otázce prostřednictvím stanoviska z vlastní iniciativy.

Třífázový demokratický proces – projednání, příprava a hlasování

  • Předseda VR přidělí spis příslušné komisi v rámci tohoto orgánu.

  • Jeden z členů VR je jmenován zpravodajem. Zpravodaj připraví stanovisko, které předloží členům příslušné komise k projednání, provedení změn a přijetí.

  • Návrh stanoviska je představen a projednán na následujícím plenárním zasedání.

  • Jakmile členové VR na plenárním zasedání stanovisko přijmou, je zasláno všem orgánům EU.​

Vyhledávání stanovisek

Obsah

​ Dopad činnosti VR na právní předpisy EU

Cílem politické činnosti VR je posílit vliv regionů a místních orgánů v Evropě.

U řady stanovisek lze jejich dopad měřit teprve během let následujících po jejich přijetí, když je legislativní proces již v dostatečně pokročilé fázi.

V tomto období jsou vypracovávány zprávy o dopadu, jež vycházejí z následujících zdrojů:

  • zprávy Evropské komise o krocích, které podnikla v návaznosti na stanoviska VR
  • posouzení dopadu VR shrnující politický dopad stanovisek na dokumenty Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady
  • monitorování mediálního dopadu stanovisek prováděné tiskovým oddělením VR
  • v průměru 150 akcí souvisejících se stanovisky, které VR každoročně pořádá a jež přispívají k posílení dopadu stanovisek a usnesení VR v legislativním procesu EU​


Dokumenty

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Sdílet :
 
Back to top