Stav regionů a měst v Evropské unii 

9. října 2023 

banner
© stock.adobe.com

Dne 9. října 2023 zveřejnil Výbor regionů svou Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst, která obsahuje aktuální přehled nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají regiony a města v celé Unii, a rovněž řešení z praxe. Dokument má sloužit jako zdroj informací pro politická rozhodnutí EU.

Poskytuje náhled na to, jak regiony a města řeší následky krizí, jako jsou klimatické katastrofy nebo ruská válka proti Ukrajině. Ukazuje, jak regiony a města přispívají k provádění dlouhodobých změn v našich společnostech prostřednictvím ekologické a digitální transformace a zároveň posilují soudržnost. 

Obsah
 
President Vasco Alv​​es Cordeiro 
The state of regions of Europe, as the state of Europe itself, is no other than the state of its people.

Vnímání Evropy z místního a regionálního pohledu

Tato zpráva vychází z původních studií, které nechal vypracovat Evropský výbor regionů, a také z akademického výzkumu, příspěvků dalších evropských orgánů a institucí a volně dostupných dokumentů a poskytuje tvůrcům politik a příslušným zainteresovaným stranám potřebná fakta a údaje. Nejdůležitější závěry a doporučení zazněly ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který 9.října 2023 pronesl předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro.

Letošní zpráva se zaměřuje na nejpalčivější problémy, jimž čelí regiony a města EU. Nabízí nápady a řešení z praxe týkající se mimořádných událostí a krizí, jako jsou klimatické katastrofy, ruská válka proti Ukrajině či nedostatek energií, ale také provádění dlouhodobých změn prostřednictvím ekologické a digitální transformace za současného posilování soudržnosti.

Je zaměřena do budoucnosti a má posloužit jako prognostické vodítko s ohledem na volby do Evropského parlamentu a na příští funkční období orgánů EU.

Zahrnuje rovněž „regionální a místní barometr“, což je průzkum realizovaný v partnerské spolupráci s agenturou IPSOS, jehož účelem je shromáždit názory zvolených zástupců z celé Evropy. 

Regionální a místní barometr

 • Ve 27 členských státech Evropské unie působí více než milion politiků zvolených na nižší než celostátní úrovni. Tito místní politici zastupují velice rozmanité volební obvody na různých úrovních správy, včetně federálních států, regionů, provincií, okresů, městských obvodů nebo obcí. Bleskový průzkum Eurobarometru poskytuje místním politikům v EU důležitou platformu, na níž se mohou podělit o své názory na výzvy a priority EU.

  Z odpovědí vyplývá, na co je podle místních politiků zapotřebí se na úrovni EU v prvé řadě soustředit, jak jsou obeznámeni s celounijními iniciativami a možnostmi financování z prostředků EU, co si myslí o budoucnosti Evropy a jak reagují na mimořádnou situaci způsobenou válkou na Ukrajině. 

   Hlavní zjištění

Dokumenty

 • Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(6.03 MB-PDF)Stáhnout
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023
  2. dansk(5.88 MB-PDF)Stáhnout
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
  3. Deutsch(5.98 MB-PDF)Stáhnout
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
  4. ελληνικά(6.05 MB-PDF)Stáhnout
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
  5. English(6.44 MB-PDF)Stáhnout
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
  6. español(6.02 MB-PDF)Stáhnout
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
  7. eesti(5.9 MB-PDF)Stáhnout
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
  8. suomi(5.89 MB-PDF)Stáhnout
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
  9. français(5.93 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
  10. Gaeilge(5.94 MB-PDF)Stáhnout
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
  11. hrvatski(5.98 MB-PDF)Stáhnout
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
  12. magyar(6.07 MB-PDF)Stáhnout
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)
  13. italiano(5.93 MB-PDF)Stáhnout
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
  14. lietuvių(5.92 MB-PDF)Stáhnout
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
  15. latviešu(5.93 MB-PDF)Stáhnout
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
  16. Malti(6.17 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
  17. Nederlands(6 MB-PDF)Stáhnout
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
  18. polski(5.99 MB-PDF)Stáhnout
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
  19. português(6 MB-PDF)Stáhnout
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
  20. română(6.04 MB-PDF)Stáhnout
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
  21. slovenčina(6.02 MB-PDF)Stáhnout
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
  22. slovenščina(5.96 MB-PDF)Stáhnout
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023
  23. svenska(5.93 MB-PDF)Stáhnout
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(1.23 MB-PDF)Stáhnout
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г
  2. dansk(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
  3. Deutsch(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
  4. ελληνικά(1.23 MB-PDF)Stáhnout
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
  5. English(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
  6. español(1.29 MB-PDF)Stáhnout
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
  7. eesti(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
  8. suomi(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
  9. français(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
  10. Gaeilge(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
  11. hrvatski(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
  12. magyar(1.21 MB-PDF)Stáhnout
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)
  13. italiano(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
  14. lietuvių(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(1.21 MB-PDF)Stáhnout
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
  16. Malti(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
  17. Nederlands(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
  18. polski(1.31 MB-PDF)Stáhnout
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
  19. português(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
  20. română(1.2 MB-PDF)Stáhnout
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
  21. slovenčina(1.31 MB-PDF)Stáhnout
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
  22. slovenščina(1.29 MB-PDF)Stáhnout
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023
  23. svenska(1.3 MB-PDF)Stáhnout
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(734.54 KB-PDF)Stáhnout
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки
  2. dansk(732.76 KB-PDF)Stáhnout
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
  3. Deutsch(735.4 KB-PDF)Stáhnout
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
  4. ελληνικά(736 KB-PDF)Stáhnout
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
  5. English(732.61 KB-PDF)Stáhnout
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
  6. español(732.75 KB-PDF)Stáhnout
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
  7. eesti(730.03 KB-PDF)Stáhnout
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
  8. suomi(730.95 KB-PDF)Stáhnout
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
  9. français(733.86 KB-PDF)Stáhnout
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
  10. Gaeilge(731.94 KB-PDF)Stáhnout
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
  11. hrvatski(731.84 KB-PDF)Stáhnout
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
  12. magyar(733.43 KB-PDF)Stáhnout
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások
  13. italiano(732.43 KB-PDF)Stáhnout
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
  14. lietuvių(732.93 KB-PDF)Stáhnout
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
  15. latviešu(732.51 KB-PDF)Stáhnout
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
  16. Malti(733.91 KB-PDF)Stáhnout
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
  17. Nederlands(732.68 KB-PDF)Stáhnout
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
  18. polski(733.73 KB-PDF)Stáhnout
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
  19. português(733.71 KB-PDF)Stáhnout
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
  20. română(733.49 KB-PDF)Stáhnout
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
  21. slovenčina(733.29 KB-PDF)Stáhnout
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
  22. slovenščina(731.82 KB-PDF)Stáhnout
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila
  23. svenska(732.69 KB-PDF)Stáhnout
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
 • Přijetí usnesení Stav regionů a měst v Evropské unii a návrhy týkající se příští strategické agendy EU na období 2024–2029

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(269.61 KB-PDF)Stáhnout
   Приемане на резолюцията относно състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз и предложения с оглед на следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2024—2029 г
  2. dansk(129.17 KB-PDF)Stáhnout
   Vedtagelse af resolutionen om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union og forslag med henblik på EU's næste strategiske dagsorden 2024-2029
  3. Deutsch(175.58 KB-PDF)Stáhnout
   Annahme der Entschließung zur Lage der Regionen und Städte in der Europäischen Union 2023 mit Vorschlägen für die nächste Strategische Agenda der EU 2024–2029
  4. ελληνικά(264.6 KB-PDF)Stáhnout
   Έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις ενόψει του επόμενου στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2024-2029
  5. English(128.16 KB-PDF)Stáhnout
   Adoption of the Resolution on the State of Regions and Cities in the European Union and proposals in view of the next EU Strategic Agenda 2024-2029
  6. español(129.84 KB-PDF)Stáhnout
   Aprobación de la Resolución relativa al estado de las regiones y las ciudades en la Unión Europea y propuestas con vistas a la próxima Agenda Estratégica 2024-2029
  7. eesti(169.13 KB-PDF)Stáhnout
   „Resolutsiooni vastuvõtmine piirkondade ja linnade olukorra kohta Euroopa Liidus ja ettepanekud seoses ELi järgmise strateegilise tegevuskavaga aastateks 2024–2029“
  8. suomi(168.8 KB-PDF)Stáhnout
   Päätöslauselman hyväksyminen aiheesta ”Euroopan unionin alueiden ja kuntien tila ja ehdotuksia vuosia 2024–2029 koskevaa EU:n seuraavaa strategista ohjelmaa silmällä pitäen”
  9. français(252.98 KB-PDF)Stáhnout
   Adoption de la résolution sur l’état des régions et des villes dans l’Union européenne et des propositions en vue du prochain programme stratégique 2024-2029 de l’Union
  10. Gaeilge(175.64 KB-PDF)Stáhnout
   Glacadh an Rúin maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha san Aontas Eorpach agus tograí i bhfianaise an chéad Chláir Oibre Straitéisigh eile de chuid an Aontais Eorpaigh 2024-2029
  11. hrvatski(247.7 KB-PDF)Stáhnout
   Usvajanje rezolucije o stanju regija i gradova u Europskoj uniji. i prijedlozi za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2024. – 2029
  12. magyar(262.33 KB-PDF)Stáhnout
   „Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete” című állásfoglalás és javaslatok elfogadása a következő, a 2024–2029-es időszakra szóló uniós stratégiai menetrendre tekintettel
  13. italiano(125.36 KB-PDF)Stáhnout
   Adozione del Progetto di risoluzione urgente sul tema Stato delle regioni e delle città nell'Unione europea e proposte in vista della prossima agenda strategica dell'UE 2024-2029
  14. lietuvių(251.56 KB-PDF)Stáhnout
   Rezoliucijos dėl Europos Sąjungos regionų ir miestų padėties priėmimas ir pasiūlymai atsižvelgiant į kitą 2024–2029 m. ES strateginę darbotvarkę
  15. latviešu(246.75 KB-PDF)Stáhnout
   Rezolūcijas “Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās un priekšlikumi saistībā ar nākamo stratēģisko programmu 2024.–2029. gadam” pieņemšana
  16. Malti(273.36 KB-PDF)Stáhnout
   Abbozz tar-Riżoluzzjoni dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea u proposti fiddawl tal-Aġenda Strateġika tal-UE 2024-2029 li jmiss
  17. Nederlands(250.75 KB-PDF)Stáhnout
   Goedkeuring van de dringende ontwerpresolutie over de Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie en voorstellen voor de strategische agenda 2024-2029 van de EU
  18. polski(261.95 KB-PDF)Stáhnout
   Przyjęcie rezolucji w sprawie stanu regionów i miast w Unii Europejskiej oraz propozycji w związku z kolejnym programem strategicznym UE na lata 2024–2029
  19. português(174.57 KB-PDF)Stáhnout
   Adoção da Resolução – Estado das regiões e dos municípios da União Europeia em 2023 e propostas tendo em vista a próxima Agenda Estratégica da UE para 2024-2029
  20. română(247.94 KB-PDF)Stáhnout
   Adoptarea proiectului de rezoluție de urgență privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană și propuneri în perspectiva următoarei Agende strategice 2024-2029
  21. slovenčina(276.46 KB-PDF)Stáhnout
   Prijatie uznesenia o stave regiónov a miest v Európskej únii a návrhy v súvislosti s budúcim strategickým programom EÚ na roky 2024 – 2029
  22. slovenščina(240.4 KB-PDF)Stáhnout
   Sprejetje resolucije o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji ter o predlogih za naslednjo strateško agendo za obdobje 2024–2029
  23. svenska(169.18 KB-PDF)Stáhnout
   Antagande av resolutionen om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner och förslag inför EU:s nästa strategiska agenda 2024–2029
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.

Multimédia

Debate on the state of the regions and cities

 

Další videa

 • Debate on the state of the regions and cities
  Debate on the state of the regions and cities
 • Regions & Cities acting together for change
  Regions & Cities acting together for change
 • Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO
  Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO

Liveblog

Předchozí vydání

Sdílet :
 
Back to top