Posuzování územního dopadu  

Účelem posuzování územního dopadu je poskytovat zpravodajům Výboru regionů (VR) analýzy možného územního dopadu legislativních návrhů EU.

V návaznosti na stanovisko Posuzování územních dopadů , které bylo přijato v roce 2013, hodlá Výbor prosazovat posuzování územního dopadu coby nástroj pro zlepšení tvorby politiky EU s cílem zohledňovat možné územní dopady politických a legislativních návrhů. Tento cíl byl ještě posílen v  obnovené strategii pro posuzování územního dopadu z roku 2015.

Činnost VR v oblasti posuzování územního dopadu řídí sekretariát komise COTER v úzké spolupráci se sekretariáty ostatních komisí.​Dokumenty

Kontakt

Sdílet:
 
Back to top