Síť regionálních center  

Banner

Byla zahájena síť RegHub 2.0.​

VR dne 3. března 2021 zahájil novou generaci sítě regionálních center. Tato centra budou sledovat, jak jsou politiky EU prováděny v praxi, a zajistí, aby byly při hodnocení těchto politik zohledněny názory stovek subjektů, jež působí na místní a regionální úrovni.

Tato síť nových center se skládá ze 46 členů, 10 pozorovatelů a jednoho přidruženého orgánu. Síť RegHub je také uznanou podskupinou platformy Fit pro budoucnost Evropské komise.

Nový seznam center je zveřejněn v tomto dokumentu.

Kdo tvoří síť RegHub?

Na naší interaktivní mapě (under construction) (připravuje se) je k dispozici náhled všech center, která tvoří síť RegHub 2.0.​

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Související informace
Odkazy