Komise 

Legislativní činnost Evropského výboru regionů, která pokrývá široké spektrum oblastí týkajících se místních a regionálních orgánů, zajišťuje šest tematických komisí.

Členové VR v těchto komisích vypracovávají stanoviska k legislativním návrhům a iniciativám EU a diskutují o dalších tématech souvisejících s činností více než jednoho milionu evropských místních politiků.

 • civex banner

  CIVEX

  Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci, CIVEX, ústavní otázky, demokracie, devoluce, subsidiarita, spravedlnost, budoucnost Evropy, migrace, integrace, základní práva, rozšíření, sousedství, rozvojová spolupráce.

  Více
 • COTER logo

  COTER

  Vedle politiky soudržnosti věnuje komise COTER velkou pozornost víceletému finančnímu rámci a rozpočtu EU a také otázkám týkajícím se dopravní politiky, územního rozvoje, přeshraniční spolupráce, územního plánování a měst.

  Více
 • ECON logo

  ECON

  Komise pro hospodářskou politiku (ECON) koordinuje příspěvky svých členů k otázkám, které se týkají hospodářské a průmyslové politiky, jako je např. politika v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, zadávání veřejných zakázek, politika v oblasti malých a středních podniků a podnikání, správa ekonomických záležitostí a evropský semestr, cíle udržitelného rozvoje, vnitřní trh a jednotný digitální trh. Její činnost zahrnuje rovněž hospodářskou a měnovou politiku, daňovou politiku, mezinárodní obchod a cla (včetně otázek týkajících se WTO) a problematiku finančních prostředků na místní a regionální úrovni.

  Více
 • ENVE logo

  ENVE

  Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) zajišťuje koordinaci činnosti Výboru regionů v otázkách, které souvisejí se Zelenou dohodou pro Evropu, mezi něž patří politiky v oblasti životního prostředí, biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství a nulového znečištění, změny klimatu, energetiky a vesmíru. Kromě toho má na starosti činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni a další sítě a platformy, jako jsou národní vyslanci Paktu starostů a primátorů, vyslanci klimatického paktu za VR a Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění. Z mezinárodního hlediska plní komise ENVE vedoucí úlohu při přípravě účasti VR na konferencích OSN o změně klimatu a biologické rozmanitosti.

  Více
 • NAT logo

  NAT

  Komise NAT sdružuje více než 100 starostů, zastupitelů a představitelů regionů a zabývá se celou řadou témat, která se týkají rozvoje venkova, zdraví, zemědělství, lesnictví, rybolovu, civilní ochrany, ochrany spotřebitele a cestovního ruchu. Hlavními politickými tématy, na které se zaměřuje ve stávajícím funkčním období, jsou Evropský program pro venkov a problematika veřejného zdraví.

  Více
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Více
Sdílet :
 
Back to top