ENVE 

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku 

ENVE logo
© Mopic / Adobe stock.com

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) zajišťuje koordinaci činnosti Výboru regionů v otázkách, které souvisejí se Zelenou dohodou pro Evropu, mezi něž patří politiky v oblasti životního prostředí, biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství a nulového znečištění, změny klimatu, energetiky a vesmíru. Kromě toho má na starosti činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni a další sítě a platformy, jako jsou národní vyslanci Paktu starostů a primátorů, vyslanci klimatického paktu za VR a Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění. Z mezinárodního hlediska plní komise ENVE vedoucí úlohu při přípravě účasti VR na konferencích OSN o změně klimatu a biologické rozmanitosti.

Vyberte jinou komisi VR:
Obsah

Základní informace

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) odpovídá za přípravu a poskytovaní potřebných zdrojů a nástrojů, aby mohl Výbor v plné míře vykonávat svou poradní úlohu v legislativním a politickém procesu EU.

Komise ENVE poskytuje podporu v rámci VR při přípravě politických sdělení v oblastech souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, mezi něž patří:

 • změna klimatu
 • energetika
 • evropské politiky pro oblast vesmíru
 • biologická rozmanitost
 • oběhové hospodářství
 • nulové znečištění

Zaměstnanci sekretariátu pomáhají členům komise ENVE vypracovávat stanoviska, podporují politický proces v rámci předsednictva a plenárních zasedání a mají na starosti podporu činností prováděných v návaznosti na přijetí stanovisek a souvisejících s hodnocením jejich dopadů. Kromě toho zajišťují také organizaci schůzí komise a výjezdních akcí tematicky zaměřených na příslušné oblasti politiky.

Činnosti

Pracovní skupina pro provádění Zelené dohody na místní úrovni

Komise ENVE koordinuje rovněž činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni.Cílem této iniciativy VR, do níž je zapojeno několik komisí, je dosáhnout toho, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, a v konečném důsledku zajistit městům a regionům prostřednictvím strategie EU pro udržitelný rozvoj přímý přísun finančních prostředků a také realizaci konkrétních projektů v EU. Komise ENVE se v rámci své činnosti podílí rovněž na související kampani zaměřené na provádění Zelené dohody na místní úrovni.

Pracovní skupina 3

Komise ENVE má na starosti koordinaci činnosti pracovní skupiny 3, která poskytuje podporu pracovní skupině pro provádění Zelené dohody na místní úrovni. K hlavním úkolům pracovní skupiny 3 patří koordinace mezi všemi komisemi, politickými skupinami a útvary zajišťujícími komunikaci. Tato pracovní skupina tedy zajišťuje efektivní komunikaci a soudržnost v rámci legislativní činnosti VR týkající se Zelené dohody pro Evropu.

Další sítě a platformy

Komise ENVE má na starosti rovněž činnosti související s Paktem starostů a primátorů, což je iniciativa, do níž jsou zapojeny místní a regionální orgány v rámci úsilí o zkvalitnění politik v oblasti energetiky a klimatu.

Komise ENVE se angažuje v rámci evropského klimatického paktu, který má občanům umožnit, aby se podíleli na budování ekologičtější Evropy. Do této iniciativy se mohou zapojit všichni členové Výboru, a stát se tak vyslanci klimatického paktu za VR. Prostřednictvím svého projektu CoR 4 Climate Pact VR tyto své vyslance podporuje při pořádání místních akcí za účelem zvýšení povědomí o otázkách klimatu a urychlení provádění souvisejících opatření na místní úrovni.

Ve spolupráci s Evropskou komisí řídí komise ENVE činnost Platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění. Tato platforma byla zřízena s cílem navázat dialog se subjekty z různého prostředí a z různých oborů, včetně místních a regionálních orgánů, a pomoci tak dosáhnout cílů týkajících se nulového znečištění.

Zapojení komise ENVE v celosvětovém měřítku

Z mezinárodního hlediska plní komise ENVE vedoucí úlohu při přípravě účasti VR na konferencích OSN o změně klimatu a biologické rozmanitosti. Má na starosti koordinaci delegací VR na konferencích smluvních stran UNFCCC. Kromě toho koordinuje také přípravu příspěvku VR na zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti. Jedním z nejnovějších úspěchů, které podtrhují význam víceúrovňové správy na celosvětové úrovni, je v této souvislosti podíl VR na vypracování Edinburského prohlášení o celosvětovém rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020.

Aktuální zprávy

Schůze

Příští schůze

Předchozí schůze

Stanoviska

Přijatá stanoviska

Právě projednávaná stanoviska

Studie

 • Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health

  Datum vydání: 30/01/2024Téma:Climate change policy, Green Deal, Air Quality, Biodiversity, Environment policy, Pollution controlAutor:Ian Keyte (WSP), Karina Reynolds (WSP), Natalie Sims (WSP), Will Cooke (WSP), ,Zhelyan Vichev (WSP)
 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Datum vydání: 06/09/2023Téma:EU energy policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Datum vydání: 28/04/2023Téma:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Datum vydání: 06/12/2022Téma:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Datum vydání: 19/09/2022Téma:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Datum vydání: 26/04/2022Téma:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Datum vydání: 13/01/2022Téma:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Datum vydání: 10/05/2021Téma:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Datum vydání: 31/03/2021Téma:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Datum vydání: 03/02/2021Téma:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Datum vydání: 15/12/2020Téma:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Datum vydání: 06/10/2020Téma:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Datum vydání: 16/09/2020Téma:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Datum vydání: 16/09/2020Téma:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Datum vydání: 27/03/2020Téma:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Datum vydání: 19/03/2020Téma:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Datum vydání: 11/02/2020Téma:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Datum vydání: 27/09/2019Téma:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Datum vydání: 19/09/2019Téma:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Datum vydání: 15/04/2019Téma:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Datum vydání: 24/10/2018Téma:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Datum vydání: 25/09/2018Téma:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Datum vydání: 31/07/2018Téma:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Datum vydání: 14/06/2018Téma:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Datum vydání: 30/05/2018Téma:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Datum vydání: 08/10/2017Téma:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Datum vydání: 14/09/2017Téma:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Datum vydání: 24/01/2017Téma:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Datum vydání: 22/12/2016Téma:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Datum vydání: 25/10/2016Téma:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Datum vydání: 29/06/2016Téma:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Datum vydání: 16/06/2016Téma:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Datum vydání: 21/04/2015Téma:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Datum vydání: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Datum vydání: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Datum vydání: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Datum vydání: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Dostupné jazyky (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. dansk(73,08 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72,89 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71,43 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71,94 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Stáhnout
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce? Zjistěte proč.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Datum vydání: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Datum vydání: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Datum vydání: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Stáhnout
   Adaptation to Climate Change
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce? Zjistěte proč.

Složení

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPředseda/Předsedkyně@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPrvní místopředseda / První místopředsedkyně
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYDruhý místopředseda / Druhá místopředsedkyně

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVIRO):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Teresa Spantzel, Cicero Trainee, general support ENVIRO

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​​​

Multimédia

Air pollution: make streets safer & greener for everyone

 

Další videa

 • Air pollution: make streets safer & greener for everyone
  Air pollution: make streets safer & greener for everyone
 • Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
  Wastewater treatment: innovative solutions for greener cities
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

Kontakt

Sdílet :
 
Back to top