NAT 

Komise pro přírodní zdroje 

NAT logo
© Pand P Studio / Shutterstock.com

Komise NAT sdružuje více než 100 starostů, zastupitelů a představitelů regionů a zabývá se celou řadou témat, která souvisejí s rozvojem venkova, zdravím, zemědělstvím, lesnictvím, rybolovem, civilní ochranou, ochranou spotřebitele a cestovním ruchem.

Hlavními politickými tématy, na které se zaměřuje ve stávajícím funkčním období, jsou Evropský program pro venkov a problematika veřejného zdraví.

Vyberte jinou komisi VR:
Obsah

Základní informace 

Pro stávající funkční období byly stanoveny dvě hlavní oblasti politiky, které jsou v souladu s politickou prioritou Výboru Budování odolných komunit:

1. Evropský program pro venkov

VR již dlouhou dobu požaduje, aby byly potřeby venkovských oblastí uznány a řešeny v rámci vhodné politiky EU. V zájmu zvýšení atraktivity venkovských oblastí jako místa pro život a práci je nezbytné bojovat proti vylidňování, napojit venkovské oblasti na hlavní dopravní koridory EU, zajistit plošné širokopásmové pokrytí a posílit jejich oživení díky lepší koordinaci společné zemědělské politiky, fondů ESI, Nástroje pro oživení a odolnost a dalších příslušných unijních programů financování.

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti, kterou Komise předložila v červnu 2021, poprvé přináší komplexní rámec pro dosažení těchto cílů. Komise NAT bude v případě spisů, které spadají do oblasti její působnosti, taktéž provádět ověřování dopadu na venkovské oblasti.

Jednou z nejdůležitějších politik, které přispějí k provádění programu pro venkov, je zemědělská politika. Jedním z největších přínosů SZP a jednou z hlavních předností Unie na světových trzích je kvalita zemědělských produktů EU. Společně prováděné režimy kvality jsou nedílnou součástí kulturních, zemědělských a kulinářských tradic Evropské unie. Tyto režimy kvality jsou společným dědictvím, které je nutné chránit a rozvíjet.

Komise NAT bedlivě sleduje provádění nové SZP na regionální úrovni.

Komise NAT usiluje o vytvoření odolného a udržitelného zemědělství, které by umožnilo dosáhnout cílů Zelené dohody a posílit zabezpečení evropských dodávek potravin, a to zejména v době krize a omezených zásob.

2. Evropská zdra​votní unie

Navzdory úspěchům, které regiony a města zaznamenaly v boji proti pandemii, je jejich úloha při zvyšování odolnosti systému zdravotní péče v Evropě i nadále do velké míry nedoceněna. Očkovací kampaně, onkologický screening, připravenost a reakce, odolnost systémů zdravotní péče, informace a vzdělávání v oblasti zdraví – to jsou jen některé hlavní oblasti, v nichž hraje regionální politika a praxe rozhodující úlohu. Komise NAT se bude při své práci zasazovat zejména o zviditelnění úlohy regionů v evropské zdravotní unii a jejích pilířích.

Komise NAT je zodpovědná za přípravu příspěvku VR k platformě Konference o budoucnosti Evropy.

V úzké spolupráci s platformami sítě RegHub a Fit pro budoucnost se komise NAT věnuje rovněž přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče, která zejména v době krize a naléhavé zdravotní a humanitární situace, jež panuje v některých příhraničních regionech, představuje velmi citlivou prioritu.

Komise pro přírodní zdroje – NAT – se zabývá těmito oblastmi politiky:

1.rozvoj venkova

2.veřejné zdraví

3.zemědělská politika a potraviny

4.lesnictví

5.civilní ochrana

6.cestovní ruch

7.ochrana spotřebitelů

8.námořní politika – modrá ekonomika a rybolov

Aktuální zprávy

Schůze

Příští schůze

Předchozí schůze

Stanoviska

Přijatá stanoviska

Právě projednávaná stanoviska

Studie

 • Rural areas and the geography of discontent

  Datum vydání: 05/02/2024Téma:Agriculture, Rural development, Future of Europe, Disinformation, Cohesion policy reform, Investment policy, Multi-annual financial framework (MFF), Sustainable developmentAutor:Jennifer McGuinn, Arianna Cantarelli, Agnieszka Kulesa, Giovanni Carletti, Ivan Lichner, Margaux Truc, Marie Müller, Martin Hudcovsky, Martyna Gliniecka (Milieu Consulting SRL)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Datum vydání: 28/04/2023Téma:AgricultureAutor:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Datum vydání: 20/10/2022Téma:Food productionAutor:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Datum vydání: 30/05/2022Téma:Rural developmentAutor:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Datum vydání: 27/04/2022Téma:Agriculture, CultureAutor:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Datum vydání: 25/08/2021Téma:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Datum vydání: 08/02/2021Téma:Agriculture, Rural developmentAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Datum vydání: 13/01/2021Téma:Public healthAutor:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Datum vydání: 07/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Datum vydání: 06/10/2020Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Datum vydání: 18/09/2020Téma:Agriculture, Food productionAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Datum vydání: 20/09/2019Téma:Agriculture, Development cooperationAutor:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Datum vydání: 21/12/2018Téma:Consumer policyAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Datum vydání: 27/07/2018Téma:Environment policy, ForestryAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Datum vydání: 19/04/2018Téma:Food production, Sustainable development, Public procurementAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Datum vydání: 28/02/2018Téma:Food production, Rural development, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Datum vydání: 12/11/2017Téma:Public healthAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Datum vydání: 01/01/2017Téma:Climate change policy, Future of EuropeAutor:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Datum vydání: 29/11/2016Téma:Rural developmentAutor:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Datum vydání: 06/10/2016Téma:Disaster preventionAutor:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Datum vydání: 28/09/2016Téma:Fisheries and maritime affairsAutor:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Datum vydání: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Datum vydání: 22/05/2016Téma:Food production, AgricultureAutor:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Datum vydání: 05/06/2014Autor:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Datum vydání: 31/12/2011Autor:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Složení

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESPředseda/Předsedkyně@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇPrvní místopředseda / První místopředsedkyně
 • portrait of Hardijs VENTSHardijs VENTSDruhý místopředseda / Druhá místopředsedkyně

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI ​

Deputy head of unit: Dorota T​omalak, also in charge of Health policies and tourism (Team B)

Central Assistant to the Unit: Susanna Sjöström, in charge of meetings' organization

 

Administrators:

 • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy (Team A)
 • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)
 • Klaus Boele, in charge of Rural Agenda (Team A)
 • Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

Assistants:

 • Livideanu Simona Elena, support to Team A
 • Luca Venosta,  support to Team B
 • Cristina Gulias Trillo ​​(Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work and communication​

Multimédia

EU organic awards: apply now!

 

Další videa

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Kontakt

Sdílet :
 
Back to top