Høringer  

Formålet med interessenthøringer er at etablere kontakt mellem ordførere og repræsentanter for forskellige interesseorganisationer, f.eks. sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder og lokale og regionale repræsentationskontorer. Under disse høringer kan de deltagende interessenter fremlægge deres synspunkter for ordføreren, som kan beslutte at tage hensyn til dem i forslaget til udtalelse.

Nedenfor findes en oversigt over interessenthøringer afholdt af Det Europæiske Regionsudvalg på anmodning af ordførere, som er i færd med at udarbejde forslag til udtalelse til drøftelse på underudvalgsmøder.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Del: