Den grønne pagt – Going Local 

Undersøgelse blandt RU's medlemmer og unge folkevalgte politikere om den europæiske grønne pagt   

Den europæiske grønne pagt er en pakke af foranstaltninger, som spænder fra en ambitiøs reduktion af drivhusgasemissionerne og investering i banebrydende forskning og innovation til bevaring af Europas naturlige miljø for at gøre Europa til et klimarobust samfund. Strategien sigter mod at integrere klima- og miljøpolitikkerne i lovforslag, politiske tiltag og finansieringsmekanismer for at standse konsekvenserne af klimaforandringerne.

Indhold

Vores mål

Klik her for at få adgang til UNDERSØGELSEN !

Hvis vi vil sikre et bæredygtigt, retfærdigt og sundt Europa for vores indbyggere, er det imidlertid vigtigt at alle inddrages i klimaindsatsen . Den grønne pagts succes vil i høj grad afhænge af de lokale og regionale myndigheders kapacitet til at gennemføre politikker og skabe frontløbererfaring i deres lokalområder. Den grønne pagt vil ligeledes afhænge af de nationale regeringers og EU-institutionernes evne til fuldt ud at forstå de europæiske regioners og byers behov og på behørig vis omsætte dem til lovgivning, økonomisk forvaltning og politiske strategier.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) lancerer nu en undersøgelse , fordi det anerkender, at de lokale og regionale myndigheder er nødt til at forene kræfterne og samarbejde for at sikre en vellykket gennemførelse af den grønne pagt. Gennem sin nye arbejdsgruppe om den grønne pagt – Going Local vil RU sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt, navnlig i forbindelse med en bæredygtig genopretning efter pandemien.

Hovedformålet med undersøgelsen er at indsamle information om RU-medlemmers og unge folkevalgte politikeres deltagelse  i relevante netværk og initiativer og at fremlægge relevant information om klimaindsatsen og klimaforpligtelserne . Det endelige mål er at styrke RU-medlemmernes og de unge folkevalgte politikeres ledende rolle i forbindelse med den grønne pagt gennem god og faktuel kommunikation. Den grønne pagt-profilerne vil også give RU mulighed for at skræddersy medlemmernes deltagelse og øge synergien med andre initiativer, som RU-medlemmerne og de unge folkevalgte politikere er involveret i. Den grønne pagt-profilerne vil blive indarbejdet i RU's onlinekommunikationsværktøjer og supplere medlemmernes offentlige profiler.

RU vil gerne forbedre medlemmernes evne til at blive førende inden for klimaindsatsen og effektivt gennemføre og få mest muligt ud af denne grønne pagt i deres lokalområder . Svarene på denne undersøgelse vil sammen med den tilhørende indkaldelse af bedste praksis støtte oprettelsen af netværk og skabelsen af synergier mellem RU-medlemmer og unge folkevalgte politikere og fremme peer-to-peer-udvekslinger for at fremskynde indsatsen på lokalt plan.

Du finder RU's undersøgelse blandt RU's medlemmer og unge folkevalgte politikere om den europæiske grønne pagt via dette link .


Seneste nyt

Arrangementer

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Del:
 
Back to top