Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionale ledere og Europa-Kommissionen i en fælles indsats for at fremme EU-værdier i skoler  

Det Europæiske Regionsudvalg og Europa-Kommissionen vil udvikle fælles projekter, der skal understøtte undervisningen i EU-værdier i skolerne med hjælp fra regionale og lokale myndigheder. Det skal ske på frivillig basis. Under en plenardebat med Margaritis Schinas, Kommissionens næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, understregede de regionale og lokale ledere også, at uddannelsessystemerne fuldt ud skal respektere og fremme frihed, lighed, tolerance og ikkeforskelsbehandling. De fremhævede desuden, at undervisning om Den Europæiske Union, dens værdier, kulturarv og mangfoldighed er helt afgørende og skal tilbydes overalt, til alle aldersgrupper og til hver eneste EU-borger.

Apostolos Tzitzikostas , Det Europæiske Regionsudvalgs formand, sagde: "Jeg takker næstformand Margaritis Schinas for den fremragende debat om, hvordan vores europæiske værdier kan fremmes gennem undervisning og kultur. Det er vores ansvar – som forældre og ledere – at give vores unge generationer redskaberne til at forstå, at EU banede vejen for vore dages fred og enhed. Det er vi nødt til at gøre i dag, hvis vi skal have en fremtid i morgen. Sammen med kommissær Margaritis Schinas og kommissær Mariya Gabriel ønsker vi at lancere et pilotprojekt for at fremme vores fælles europæiske værdier i skolerne. Det vil foregå helt frivilligt og med fuld respekt for nærhedsprincippet, og vi vil udnytte det momentum, der er skabt med konferencen om Europas fremtid".

Margaritis Schinas , Kommissionens næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, sagde: "I og uden for Den Europæiske Union er vores europæiske levevis under pres. Vi har behov for, at alle dem, der taler for respekt for menneskers værdighed i et samfund, hvor pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og lighed er normen, har deres meningers mod og handler. Det glæder mig, at Kommissionen sammen med Det Europæiske Regionsudvalg går sammen i en fælles indsats, og jeg opfordrer regioner og byer overalt i EU til at afgive tilsagn om at gøre en indsats i de europæiske skoler. Vi er nødt til at give vores unge redskaberne til at forstå vores fælles værdier, vores fælles historie, vores kulturarv og betydningen af mangfoldighed og pluralisme for vores europæiske levevis".

Anne Karjalainen (FI/PES), formand for RU's Underudvalg for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) og medlem af Kerava byråd, sagde: "De værdier, som Den Europæiske Union bygger på, er kernen i vores fælles europæiske identitet. Fra netop disse værdier stammer alle de rettigheder, vi har som følge af unionsborgerskabet. Derfor undergraver manglende handling på EU-niveau over for overtrædelser af de europæiske værdier det europæiske projekt. Disse værdier må forsvares og værnes om på en måde, der giver mening, i alle europæiske uddannelsessystemer og på alle uddannelsesniveauer, lige fra børnehaven til videregående uddannelser og erhvervsuddannelse. Det Europæiske Regionsudvalg kan være en stærk allieret i dette arbejde".

Under debatten gav de lokale og regionale repræsentanter også udtryk for bekymring over den nye ungarske lov, som forbyder omtale af LGBTIQ over for mindreårige. Det Europæiske Regionsudvalg vedtager sin holdning til Kommissionens strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer i oktober. Forslaget til udtalelse , som er udarbejdet af Kate Feeney (IE/Renew Europe), der er medlem af Dun Laoghaire Rathdown County Council, blev vedtaget af SEDEC-underudvalget i april. I udtalelsen fremhæves vigtigheden af almen seksualundervisning for at bekæmpe stereotype opfattelser og diskrimination og fremme mangfoldighed.

Yderligere oplysninger:

Den fælles handlingsplan , som RU og kommissær Mariya Gabriels tjenestegrene underskrev i november 2020, fastlægger et mål om sammen at fremme europæiske værdier, identiteter og medborgerskab via uddannelse og kultur på regionalt og lokalt niveau. Helt konkret kan dette betyde udvikling af innovativt undervisningsmateriale om europæiske værdier og europæisk mangfoldighed, tilrettelæggelse af undervisningskampagner og etablering af netværk af lokale og regionale myndigheder.

RU vedtog i 2018 en udtalelse om Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur (ordfører: Tanya Hristova, BG/EPP). Deri anbefales det at fremme sprogundervisning fra en tidlig alder og gøre eleverne bekendte med den fælles europæiske kulturarv, den europæiske historie og den europæiske integrationsproces.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023