Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den regionale resultattavle for innovation 2019: De nordiske hovedstadsregioner topper listen, men innovationskløften giver anledning til fortsat bekymring  

Hovedstadsregionerne i Finland, Sverige og Danmark ( Helsinki, Stockholm og København) er de tre mest innovative regioner i EU ifølge Kommissionens regionale resultattavle for innovation 2019 , der blev offentliggjort mandag. Resultattavlen viser en vis konvergens i de regionale resultater med aftagende forskelle mellem resultaterne i de fleste regioner, om end kløften i forhold til regionerne med de dårligste resultater er vokset.

Det Europæiske Regionsudvalg:

Det Europæiske Regionsudvalg er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter fra alle 28 medlemsstater. Udvalget, der blev oprettet i 1994 som følge af undertegnelsen af Maastrichttraktaten, har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen hører udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. For at kunne sidde i Det Europæiske Regionsudvalg skal alle 350 medlemmer og 350 suppleanter enten være valgt til eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling i deres egen region eller by. Klik her for nærmere oplysninger om din nationale delegation.