Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavs-Forsamling (ARLEM)  

arlem logo

Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM) er en forsamling af lokale og regionale repræsentanter fra EU og Unionens partnerlande i Middelhavsområdet.

ARLEM Award 2022

Indhold

ARLEM

Den blev oprettet i 2010 af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i samarbejde med territoriale sammenslutninger, der er aktive på dette område og giver folkevalgte repræsentanter for de tre sider af Middelhavet mulighed for at:

 • repræsentere deres lokale og regionale myndigheder på politisk plan, herunder over for EU og Middelhavsunionen
 • opretholde den politiske dialog og
 • fremme det interregionale samarbejde

Hvilke land​e deltager?

Egypten, Tyrkiet, Algeriet, Marokko, Syrien (medlemskabet er sat i bero for øjeblikket), Tunesien, Albanien, Bosnien og Hercegovina, Israel, Jordan, Libanon, Mauretanien, Palæstina, Monaco og Montenegro. Desuden deltager Libyen som observatør.

Hvad er ​​​formålet med ARLEM?

 ARLEM har til formål at:

 • give Middelhavsunionen en territorial dimension
 • fremme lokalt demokrati, flerniveaustyring og decentraliseret samarbejde i hele Middelhavsområdet
 • fremme en Nord-Syd- og Syd-Syd-dialog mellem lokale og regionale myndigheder
 • fremme udveksling af bedste praksis, viden og teknisk erfaring på de områder, som de lokale og regionale myndigheder har ansvaret for

fremme regional integration og samhørighed

Hvordan f​ungerer ARLEM?

På det politiske plan udgør ARLEM et forum for løbende politisk dialog. Forsamlingen bidrager til RU's rådgivende arbejde gennem tematiske rapporter. ARLEM repræsenterer også det lokale og regionale niveau på Middelhavsunionens topmøder.

I sit arbejde skaber ARLEM synergier med sine partnere, herunder Middelhavsunionen (hensigtserklæring underskrevet i 2013), de europæiske sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, som er repræsenteret i ARLEM, Europarådets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder (observatørstatus), Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (observatørstatus), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (hensigtserklæring underskrevet i 2013) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (observatørstatus).

Forsamlingen samler ARLEM's medlemmer på sin årlige plenarforsamling, hvor de tematiske rapporter vedtages, og til udvalgs- og præsidiemøder. Derudover kan der tilrettelægges specifikke workshopper eller konferencer, og specifikke emner kan behandles mere indgående i undersøgelser.  

Hvordan e​​r ARLEM sammensat?

ARLEM består af 80 medlemmer og 2 observatører fra EU og dets partnerlande i Middelhavsområdet. Medlemmerne er repræsentanter for regioner og lokale organer og har et mandat fra en regional eller lokal myndighed.

ARLEM har et fælles formandskab, der repræsenterer såvel partnerlandene i Middelhavsområdet som EU på ligeværdig basis. Medformanden fra Middelhavspartnernes gruppe bekræftes ved konsensus af denne gruppe for en periode på to og et halvt år. Medformanden fra EU er RU's formand. De nuværende medformænd er Apostolos Tzitzikostas, RU-formand, og Musa Hadid, borgmester i Ramallah, Palæstina.

ARLEM's præsidium fastlægger forsamlingens strategi og aktiviteter.

I Udvalget for Bæredygtig Territorial Udvikling udarbejder ARLEM's ordførere tematiske rapporter om emner, der vedrører følgende områder:

 • decentralisering
 • bymæssig og territorial udvikling
 • kulturelt samarbejde
 • informationssamfundet
 • migration og integration
 • små og mellemstore virksomheder
 • handel
 • bæredygtig udvikling
 • vandforvaltning
 • affaldshåndtering
 • energi, navnlig solenergi
 • transport
 • landbrug og turisme
 • osv.​

Seneste nyt

Arrangementer

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Dokumenter

 • Recommendations 2023

Undersøgelser

 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  Dato for offentliggørelse: 17/04/2023Emne: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthForfatter: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Boosting international subnational climate diplomacy ahead of COP27 and COP28

  Dato for offentliggørelse: 28/06/2022Emne: Green Deal, Covenant of Mayors, Eastern Partnership, Development cooperation, Climate change policy, Enlargement, Western Balkans regionForfatter: Anna Maria Augustyn, Giulia Sofia Sarno, Marie-Eve Ciparisse (A.R.S. Progetti S.P.A.)
 • EU financial assistance available to LRAs in Mediterranean partner countries

  Dato for offentliggørelse: 14/12/2021Emne: Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Katarzyna Sidło, Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicuonzo, and Abdoul Karim Zanhouo
  Tilgængelige sprog (2)
  1. Arabic | العربية(1014,13 KB-PDF)Download
  2. français(686,27 KB-PDF)Download
   Aide financière de l’UE mise à la disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Dato for offentliggørelse: 02/09/2021Emne: Tourism, Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło
 • Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Dato for offentliggørelse: 02/09/2021Emne: Entrepreneurship, Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Katarzyna Sidło (CASE)
 • Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 16/09/2020Emne: Euro-Mediterranean Partnership, Digital policy and connectivity, EntrepreneurshipForfatter: Katarzyna W. Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei (CASE) and Roger Albinyana (IEMed)
 • Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 16/09/2020Emne: Agriculture, Water policy, Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Karolina Zubel (CASE) and Antoine Apprioual (IEMed)
 • The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 10/10/2019Emne: Multi-level governance and devolution, Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)
 • Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 09/10/2019Emne: Euro-Mediterranean Partnership, Fisheries and maritime affairs, TourismForfatter: Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)
 • Youth Entrepreneurship in Mediterranean Partner Countries

  Dato for offentliggørelse: 21/12/2018Emne: Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: LSE Enterprise Limited
 • Preventing corruption at local and regional level in South Mediterranean countries

  Dato for offentliggørelse: 11/12/2018Emne: Public administration, Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Clara Volintiru, PhD (Bucharest Academy of Economic Studies - ASE) and Jose Javier Olivas Osuna, PhD (The London School of Economics and Political Science - LSE).
  Tilgængelige sprog (1)
  1. Turkish | Türkçe(1,13 MB-PDF)Download
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Dato for offentliggørelse: 11/10/2018Emne: Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Dr Katarzyna Sidło and Karolina Zubel (Center for Social and Economic Research - CASE)
  Tilgængelige sprog (2)
  1. Arabic | العربية(1,82 MB-PDF)Download
  2. français(1,59 MB-PDF)Download
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • The Role of the Sub-National Authorities from the Mediterranean Region in Addressing Radicalisation and Violent Extremism of Young People

  Dato for offentliggørelse: 30/07/2017Emne: Euro-Mediterranean PartnershipForfatter: Prof. David A. Winter, Dr. Aitemad Muhanna-Matar, Dr. Mohammad Haj Salem, Dr Mohammed Musbah, Dr. Ahmed Tohamy (NAMA Strategic Intelligence Solutions and LSE Enteprise).
 • Sustainable tourism in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 04/05/2012Forfatter: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Technical and vocational training in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 02/05/2012Forfatter: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 04/09/2011Forfatter: Aston Centre for Europe - Aston University
 • The Preservation and Enhancement of Cultural Heritage in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 14/05/2011Emne: CitizenshipForfatter: Aston Centre for Europe, Aston University (Dr Nathaniel Copsey Dr Carolyn Rowe)
 • The relationship between desertification and climate change in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 08/05/2011Forfatter: Aston Centre for Europe - Aston University
 • Renewable Energy in the Mediterranean

  Dato for offentliggørelse: 01/05/2011Forfatter: Aston Centre for Europe - Aston University (authors: Dr. J. Bloomfield, Dr. N.Copsey, Dr. C. Rowe)
 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide EN

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide FR

 • EU Funds for South Eastern Mediterranean Countries - Info Guide AR

Reports

Kontakt

Del:
 
Back to top