Regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union 

11. oktober 2022 

Den 11. oktober 2022 offentliggør Regionsudvalget sin årlige rapport om regionernes og byernes tilstand, der giver et øjebliksbillede af de mest presserende udfordringer, som regioner og byer i hele EU står over for, og bidrager til, at EU kan træffe oplyste politiske valg.

Indhold
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Understanding Europe from the local and regional perspective

Rapporten, der tager udgangspunkt i en række undersøgelser bestilt af Det Europæiske Regionsudvalg samt akademisk forskning, bidrag fra andre EU-institutioner og open source-dokumentation, giver de politiske beslutningstagere og relevante interessenter input i form af fakta og data. De vigtigste resultater og anbefalinger vil blive gengivet i den årlige tale om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union, som formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro, skal holde på plenarforsamlingen i oktober 2022.

Rapporten fokuserer på de mest presserende udfordringer for EU's byer og regioner, nemlig de økonomiske og sociale konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine, de langvarige virkninger af covid-19-pandemien og den nødvendige genopretning, klimakrisen og energiomstillingen, kampen mod ulighed og fremtiden for opbygningen af demokrati, på grundlag af konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.

Rapporten indeholder derudover udvalgets "regionale og lokale barometer", der præsenterer synspunkter fra folkevalgte repræsentanter fra hele Europa ud fra en undersøgelse gennemført i samarbejde med IPSOS.

Det regionale og lokale barometer

 • I EU's 27 medlemsstater findes der over én million folkevalgte politikere på subnationalt niveau. Disse lokale politikere repræsenterer en bred vifte af valgkredse på forskellige forvaltningsniveauer, herunder delstater, regioner, provinser, amter, distrikter og kommuner. Eurobarometer Flash-undersøgelsen er en vigtig platform, hvor lokale politikere i EU kan udveksle synspunkter om Europas udfordringer og prioriteter.

  Svarene på undersøgelsen afslører, hvad lokale politikere vil prioritere på EU-plan, hvor bevidste de er om EU-initiativer og mulighederne for at opnå EU-finansiering, hvordan de forestiller sig, at Europa vil se ud i fremtiden, og hvordan de har reageret på den nødsituation, der er opstået i kølvandet på krigen i Ukraine. 

   Hovedkonklusioner
 • Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022

  Tilgængelige sprog (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Download
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Download
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. Deutsch(3.34 MB-PDF)Download
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  4. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Download
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  5. English(3.33 MB-PDF)Download
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  6. español(3.34 MB-PDF)Download
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  7. eesti(3.33 MB-PDF)Download
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  8. suomi(3.49 MB-PDF)Download
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  9. français(3.32 MB-PDF)Download
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Download
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Download
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Download
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Download
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Download
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Download
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Download
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Download
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Download
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Download
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Download
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Download
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Download
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Download
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.

Multimedier

Regions & Cities move forward the green transition

 

Se flere

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Tidligere udgaver

Del :
 
Back to top