Nærhedsovervågningsnetværket 

Nærhedsovervågningsnetværket blev oprettet for at lette udvekslingen af information mellem EU-niveauet og EU's lokale og regionale myndigheder under hele beslutningsprocessen om forskellige politikpapirer og lovforslag, der, når de er vedtaget, vil få en direkte indvirkning på de lokale og regionale myndigheder og de politikker, som de har ansvaret for.

Medlemmerne omfatter regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser, lokale og regionale myndigheder uden lovgivningsbeføjelser og sammenslutninger af lokale myndigheder i EU. Medlemskab er endvidere åbent for RU's nationale delegationer og kamrene i de nationale parlamenter.

Indhold

Opgave

  • gøre det muligt for de lokale og regionale myndigheder at deltage aktivt i overvågningen af nærheds- og proportionalitetsprincippernes anvendelse
  • støtte regioner med lovgivningsbeføjelser gennem REGPEX – et undernetværk i nærhedsovervågningsnetværket, som er tilgængeligt for regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser

Vigtigste aktiviteter

  • støtte regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser via den særlige REGPEX-platform, mens systemet for tidlig varsling anvendes
  • skabe øget bevidsthed om nærhedsprincippets praktiske anvendelse og fremme udveksling af bedste praksis
  • holde RU's ordførere og medlemmer orienteret om nærheds- og proportionalitetsrelaterede bidrag, der kommer fra et repræsentativt netværk af lokale og regionale myndigheder
  • identificere metoder til bedre lovgivning, fjerne bureaukrati og øge borgernes accept af EU's politikker
  • fremme en interinstitutionel dialog om nærhedsprincippet i form af en konference om nærhedsprincippet hvert andet år​
Del:
 
Back to top