Formandskonferencen 

Formandskonferencen består af formanden, første næstformand og formændene for de politiske grupper. Formandskonferencen forbereder arbejdet og baner vejen for politisk konsensus om beslutninger, der skal træffes af de andre konstituerende organer (plenarforsamlingen, præsidiet og underudvalgene).

Formandskonferencen mødes forud for hvert præsidiemøde, normalt samme dag. Der afholdes også ekstraordinære møder i Bruxelles eller i udlandet, navnlig to gange om året i det EU-land, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

Indhold

Hvordan er formandskonferencen sammensat?

Formandskonferencen består af: 

  • Formanden 
  • Første næstformand 
  • Formændene for de politiske grupper 

Formændene for de politiske grupper kan lade sig repræsentere af et andet medlem af deres gruppe.

Hvad er formandskonferencens opgaver?

Formandskonferencen drøfter spørgsmål, den har fået forelagt af formanden med henblik på at forberede og fremme opnåelsen af politisk konsensus om beslutninger, som udvalgets øvrige organer skal træffe. Formanden redegør i sin rapport til præsidiet om de drøftelser, der har fundet sted på formandskonferencens møde.

Hvor lang er formandskonferencens mandatperiode?

Formandskonferencen har ligesom formanden og præsidiet en mandatperiode på to et halvt år.

Dokumenter

Del:
 
Back to top