ENVE 

Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) er ansvarligt for at koordinere Regionsudvalgets arbejde inden for områder relateret til den europæiske grønne pagt – det omfatter miljømæssig biodiversitet, cirkulær økonomi og nulforurening, klimaændringer, energi og rumpolitik. Underudvalget har også ansvaret for arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local og andre netværk og platforme såsom borgmesterpagtens nationale ambassadører, RU's klimapagtambassadør og interessentplatformen for nulforurening. På globalt plan spiller underudvalget en ledende rolle i RU's deltagelse i FN-konferencer om klimaændringer og biodiversitet.

Vælg et andet RU-underudvalg:
Indhold

Om ENVE

Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) er ansvarligt for at udarbejde og stille de nødvendige ressourcer og instrumenter til rådighed, så udvalget kan udfylde sin rådgivende funktion i EU's lovgivningsmæssige og politiske proces fuldt ud.

ENVE-underudvalget støtter udarbejdelsen af RU's politiske budskaber på de områder, der vedrører den europæiske grønne pagt, bl.a.: 

 • Klimaændringer
 • Energi
 • Den Europæiske Unions rumpolitik
 • Biodiversitet
 • Cirkulær økonomi
 • Nulforurening

Teamet hjælper medlemmerne med at udarbejde ENVE-udtalelser og støtter den politiske proces på præsidiemøderne og plenarforsamlingerne og er ansvarlig for at støtte diverse aktiviteter i forbindelse med opfølgning og evaluering af virkningerne. Det er desuden ansvarligt for at tilrettelægge underudvalgsmøder og eksterne arrangementer inden for de relevante politikområder.

Aktiviteter

Arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local

ENVE-underudvalget koordinerer også arbejdet i arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local. Dette initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der omfatter flere underudvalg, har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. ENVE-underudvalget bidrager også til den relaterede kampagne om den grønne pagt – going local.

Taskforce 3

ENVE-underudvalget har ansvaret for at koordinere arbejdet i taskforce 3, som støtter arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local. Hovedformålet med taskforce 3 er at stille et værktøj til rådighed for koordinering på tværs af alle underudvalg, politiske grupper og kommunikationstjenester. Taskforce 3 sikrer dermed sammenhæng i RU's lovgivningsarbejde vedrørende den grønne pagt og effektiv kommunikation herom.

Andre netværk og platforme

ENVE-underudvalget har også ansvaret for RU's aktiviteter i forbindelse med Borgmesterpagten – et initiativ, der inddrager lokale og regionale myndigheder i kampen for bedre klima- og energipolitikker.

ENVE-underudvalget er engageret i den europæiske klimapagt, der skal sætte borgerne i stand til at skabe et grønnere Europa. RU's medlemmer opfordres til at deltage i dette initiativ som RU's klimapagtambassadører. Gennem sine fire projekter med tilknytning til klimapagten bistår RU klimapagtambassadørerne med at holde lokale klimaarrangementer, som har til formål at bidrage til at øge bevidstheden og fremskynde klimaindsatsen på lokalt plan.

ENVE-underudvalget har ansvaret for sammen med Kommissionen at forvalte interessentplatformen for nulforurening. Platformen blev oprettet for at bidrage til at nå målet om nulforurening i samarbejde med aktører fra forskellige lokalsamfund og ekspertområder, herunder lokale og regionale myndigheder.

ENVE-underudvalgets engagement på globalt plan

På globalt plan spiller underudvalget en ledende rolle i RU's deltagelse i FN-konferencerne om klimaændringer og biodiversitet. ENVE-underudvalget er ansvarligt for at koordinere RU's delegation til UNFCCC's partskonferencer, som det var tilfældet for COP26 i Glasgow i 2021.  Derudover koordinerer ENVE-underudvalget RU's bidrag til FN's partskonference under biodiversitetskonventionen (CBD COP). I den forbindelse er RU's medvirken til udarbejdelsen af Edinburgherklæringen om den globale ramme for biodiversitet efter 2020 blandt de seneste resultater, der fremhæver betydningen af flerniveaustyring på globalt plan.

Seneste nyt

Møder

Næste møde

Tidligere møder

Udtalelser

Vedtagne udtalelser

Udtalelser under udarbejdelse

Undersøgelser

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Dato for offentliggørelse: 06/09/2023Emne:EU energy policy, Green DealForfatter:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Dato for offentliggørelse: 28/04/2023Emne:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealForfatter:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Dato for offentliggørelse: 06/12/2022Emne:Climate change policy, Green DealForfatter:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Dato for offentliggørelse: 19/09/2022Emne:Green DealForfatter:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Dato for offentliggørelse: 26/04/2022Emne:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyForfatter:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Dato for offentliggørelse: 13/01/2022Emne:Green Deal, EqualityForfatter:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Dato for offentliggørelse: 10/05/2021Emne:Environment policy, Climate change policy, Green DealForfatter:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Dato for offentliggørelse: 31/03/2021Emne:Climate change policyForfatter:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Dato for offentliggørelse: 03/02/2021Emne:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyForfatter:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Dato for offentliggørelse: 15/12/2020Emne:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyForfatter:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Dato for offentliggørelse: 06/10/2020Emne:Circular economyForfatter:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Dato for offentliggørelse: 16/09/2020Emne:Climate change policy, Green DealForfatter:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Dato for offentliggørelse: 16/09/2020Emne:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionForfatter:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Dato for offentliggørelse: 27/03/2020Emne:Water policyForfatter:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Dato for offentliggørelse: 19/03/2020Emne:BiodiversityForfatter:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Dato for offentliggørelse: 11/02/2020Emne:Environment policy, Multi-level governance and devolutionForfatter:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Dato for offentliggørelse: 27/09/2019Emne:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyForfatter:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Dato for offentliggørelse: 19/09/2019Emne:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyForfatter:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Dato for offentliggørelse: 15/04/2019Emne:Environment policyForfatter:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Dato for offentliggørelse: 24/10/2018Emne:Water policyForfatter:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Dato for offentliggørelse: 25/09/2018Emne:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureForfatter:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Dato for offentliggørelse: 31/07/2018Emne:Environment policyForfatter:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Dato for offentliggørelse: 14/06/2018Emne:Environment policy, Waste policyForfatter:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Dato for offentliggørelse: 30/05/2018Emne:BiodiversityForfatter:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Dato for offentliggørelse: 08/10/2017Emne:Environment policyForfatter:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Dato for offentliggørelse: 14/09/2017Emne:Climate change policyForfatter:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Dato for offentliggørelse: 24/01/2017Emne:Energy efficiency, market and technologyForfatter:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Dato for offentliggørelse: 22/12/2016Emne:Climate change policyForfatter:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Dato for offentliggørelse: 25/10/2016Emne:Climate change policyForfatter:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Dato for offentliggørelse: 29/06/2016Emne:Energy efficiency, market and technologyForfatter:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Dato for offentliggørelse: 16/06/2016Emne:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyForfatter:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Dato for offentliggørelse: 21/04/2015Emne:BiodiversityForfatter:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Dato for offentliggørelse: 07/09/2014Forfatter:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Dato for offentliggørelse: 11/06/2014Forfatter:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Dato for offentliggørelse: 11/06/2014Forfatter:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Dato for offentliggørelse: 17/07/2013Forfatter:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Tilgængelige sprog (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72,89 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71,43 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71,94 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71,92 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74,02 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167,58 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74,4 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173,86 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180,03 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152,38 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71,62 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180,5 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Download
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Mangler det sprog, du søger, på listen? Find ud af, hvorfor.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Dato for offentliggørelse: 01/06/2013Forfatter:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Dato for offentliggørelse: 31/05/2013Forfatter:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Dato for offentliggørelse: 09/04/2011Forfatter:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Tilgængelige sprog (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Download
   Adaptation to Climate Change
  Mangler det sprog, du søger, på listen? Find ud af, hvorfor.

Sammensætning

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIFormand@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐFørste næstformand
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYAnden næstformand

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Félix MAILLY, GDGL Handbook (biodiversity) and support team​

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​

Multimedier

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Se flere

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Del:
 
Back to top