Συμμετοχή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα , από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέχρι τους συμπολίτες μας. Ανακαλύψτε πώς κι εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε!

Οι διαδικτυακές έρευνες, οι διαβουλεύσεις και οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακούς.

‎ Το κοινό δύναται να επισκεφθεί την έδρα της ΕτΠ ελεύθερα και να έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της .


Περιεχόμενα

Διαβουλεύσεις 

Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς αποσκοπούν στη σύναψη επαφών μεταξύ των εισηγητών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων, όπως ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και τοπικά ή περιφερειακά γραφεία. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι συμμετέχοντες φορείς συζητούν τις απόψεις τους με τον εισηγητή, ο οποίος αποφασίζει αν θα τις λάβει υπόψη στο σχέδιο γνωμοδότησης.


Οργανώστε την επίσκεψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις για τους πολίτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και τον ρόλο των περιφερειών στη διαμόρφωση του περιεχομένου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
​οργανώστε επίσκεψη στην έδρα της ΕτΠ


Κοινοποίηση :
 
Back to top