Αρχεία 

Περιεχόμενα

Ρόλος της Υπηρεσίας αρχείων της ΕτΠ

Η Υπηρεσία αρχείων της ΕτΠ είναι αρμόδια για την οργάνωση, την προστασία, τη διαχείριση, την περιγραφή και τη συντήρηση των πόρων τεκμηρίωσης της ΕτΠ και τη διάθεσή τους στο κοινό.

Όταν φτάσουν από τα τμήματα προέλευσης στην Υπηρεσία αρχείων, τα αρχεία επανασυσκευάζονται, σαρώνονται και τοποθετούνται σε μικροφίσα ώστε να διασφαλιστεί η φυσική τους συντήρηση. Δημιουργείται περιγραφή κάθε αρχείου, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία εργαλείων αναζήτησης (βιβλίων απογραφής).

Δύο συλλογές αρχείων

Τα αρχεία είναι οργανωμένα στη Συλλογή της ΕτΠ, που αποτελείται από έγγραφα προερχόμενα από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕτΠ, και τη Συλλογή των Προέδρων, που αποτελείται από έγγραφα που προμηθεύει το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου στο τέλος κάθε προεδρικής θητείας (δύο χρόνια την περίοδο 1994-2010, δυόμιση εφεξής).

Τα έγγραφα από τις δύο συλλογές αρχειοθετούνται βάσει ειδικών σχεδίων αρχειοθέτησης και αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών βιβλίων απογραφής.

Πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Δίκαιο για την πρόσβαση του κοινού στα αρχεία, η πρόσβαση στα αρχεία της ΕτΠ είναι ελεύθερη 30 χρόνια μετά τη δημιουργία τους, και υπόκειται στους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κάθε έγγραφο που καθίσταται προσβάσιμο στο κοινό πριν από τη λήξη των 30 χρόνων παραμένει διαθέσιμο χωρίς περιορισμούς.

Η αίθουσα πρόσβασης είναι ανοιχτή σε ερευνητές βάσει ραντεβού και υπόκειται σε προδιαγραφές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης εγγράφου ταυτότητας. Αντίγραφα των εγγράφων που μελετήθηκαν μπορούν να αποκτηθούν ατελώς.

Ώρες

Δευτέρα-Πέμπτη: 9.00-12.30 και 14.30-17.00

Παρασκευή: 9.00-12.30

Κλειστά: Πάσχα (Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα), 1 Μαΐου, 9 Μαΐου, Ανάληψη (Πέμπτη και Παρασκευή), Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 21 Ιουλίου, 15 Αυγούστου, 1 και 2 Νοεμβρίου και μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς​

Επικοινωνία

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Κοινοποίηση:
 
Back to top